Volonterski program “Plavi telefon” – Nova Generacija

Projekat: Plavi telefon

Dužina volonterskog angažmana: minimalno devet mjeseci

Volonterske aktivnosti: minimalno 4 sata sedmično, na osnovu unaprijed utvrđenog volonterskog rasporeda. U dogovorenom terminu volonter/ka dolazi u prostorije Udruženja i angažuje se na odgovaranju na pozive na savjetodavnoj liniji. Pozivi mogu biti vezani za prijavu nasilja nad djecom, zanemarivanje djece, radnu eksploataciju i druge oblike eksploatacije djece, zatim druge teme vezane za odrastanje djece kao što su gubitak, tugovanje, međuljudski odnosi sa roditeljima, nastavnicima, drugarima, seksualnost i sl. Volonteri/ke daju savjete i smjernice djeci, roditeljima i stručnjacima vezano uz navedenu problematiku.

Naša očekivanja od volontera/ke: odgovoran i savjestan odnos prema obavljanju volonterskih aktivnosti, dolazak u dogovoreno vrijeme, domišljatost i strpljenje u razgovoru sa pozivaocima, primjena tehnika razgovora usvojenih edukacijom, poštovanje internih dokumenata Udruženja Nova generacija, vođenje urednih evidencija poziva i prisustvovanje redovnim supervizijskim sastancima. Prednost za volonterski angažman imaju studenti humanističkih nauka, ali se mogu prijaviti svi oni studenti koji misle da bi svojim ličnim karakteristikama i afinitetima te motivacijom za usvajanje novih vještina mogli da odgovore na zahtjeve rada savjetodavne linije. Svi volonteri/ke prvo prolaze intervju na kojem moraju da zadovolje kriterije Udruženja za angažman u okviru ovog volonterskog programa. Nakon toga volonteri/ke prolaze obuku od 40 sati. Obuke se sastoji od 15 sati edukacije iz Osnova savjetodavnog rada na liniji za djecu, 20 sati Asertivnog treninga i 5 sati intenzivnih vježbi simuliranih poziva. Nakon obuke, volonteru/ki se dodeljuje mentor/ka sa kojim se on priprema za pozive na liniji.

Šta mi nudimo volonteru/ki: edukaciju o oblicima nasilja nad djecom, zanemarivanju i eksploataciji djece, karakteristikama ovih pojava, tehnikama rada na Plavom telefonu, tehnikama telefonskog savjetovanja, pomoć i podršku u rješavanju nastalih problema u toku volontiranja, trening Asertivne komunikacije, redovne grupne supervizije, mogućnost individulanih supervizija i mogućnost kontinuiranog učenja i usavršavanja.
Nakon minimalno 9 mjeseci volontiranja, a po završetku angažmana, volonteri/ke dobijaju potvrdu o volonitranju sa navedenim edukacijama koje je prošao/la i broju volonterskih sati.

Prijavu za volontere možete preuzeti u sljedećim formatima:  i .
Uredno popunjenu i potpisanu prijavu nam možete dostaviti: 

– imejlom na adresu volontiraj@novageneracija.org
– lično ili poštom na adresu: Njegoševa 23, 78000, Banjaluka, BIH
– faksom na 051 923 270

U slučaju bilo kakvih nedoumica, javite se e-mailom na info@novageneracija.org i opišite problem.

Ukoliko imate ideje za neke aktivnosti koje nisu obuhvaćene našim volonterskim programom ili ideju za neke kreativne i edukativne radionice za naše mališane, SLOBODNO NAM SE OBRATITE.

Preuzeto sa Hoću.ba

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“

Posljednji postovi