Webinar: Kontinuirana edukacija računovođa i revizora


Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo organizuje novi webinar kontinuirane edukacije računovođa i revizora, sa sljedećim tematskim cjelinama:
1. PRIJAVA PRAVNIH LICA, PODUZETNIKA I KVALIFICIRANIH LICA U REGISTAR FMF
2. OBAVEZNA USPOSTAVA INTERNE REVIZIJE
3. GODIŠNJI ODMOR I REGRES
4. POREZNI TRETMAN KORIŠTENJA SLUŽBENIH I PRIVATNIH VOZILA
5. NAČIN UTVRĐIVANJA I OBRAČUNA KORISTI
6. DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

Učesnicima webinara će se obratiti predstavnici/uposlenici Federalnog ministarstva finansija i Porezne uprave FBiH u dijelu tema koje se odnose na Prijave pravnih i fizičkih lica u Registar FMF, Poreznog tretmana korištenja službenih i privatnih vozila, Načina utvrđivanja i obračuna koristi.
Datum održavanja webinara: 22.06.2021. godine
PROGRAM WEBINARA
PRIJAVI SE
(akta.ba)