YOUTH UNESCO CLIMATE ACTION NETWORK (YoU-CAN) Poziv za prijave u upravni odbor

Ovaj poziv za podnošenje prijava upućen je organizacijama i mrežama koje vode mladi iz oblasti klimatskih promjena, da postanu mrežni predstavnici Youth UNESCO Climate

Upravni odbor akcione mreže (YoU-CAN).

Upravni odbor YOU-CAN, koji nadgleda aktivnosti mreže, sastoji se od 15 radnih mjesta koja se popunjavaju putem ovog Poziva, u skladu sa Projektnim zadatkom i prijavom

PROCES PRIJAVE

15 članova će zajednički izabrati YoU-CAN ad-hoc upravljačka grupa i UNESCO sekretarijat.

Ako je vaša organizacija ili mreža zainteresirana da bude dio i da igra aktivnu ulogu u

Upravnom odboru. YOU-CAN, poziva vas da podnesete prijavu koja predlaže jednog

predstavnika, prema kriterijumima i zahtjevima u nastavku.

Kriterijumi podobnosti

Prihvatljivi kandidati za predstavnike mreže/organizacije treba da:

  1. pripadaju i imaju lidersko iskustvo u aktivnoj organizaciji ili mreži koju vode mladi

čije su aktivnosti povezane sa klimatskim djelovanjem;

  1. da imaju između 18 i 30 godina;
  2. biti na raspolaganju najmanje dva sata sedmično;
  3. posjeduju osnovno razumijevanje ili poznavanje UNESCO-a, UNFCCC-a, Kyoto protokola, Pariški sporazum, ciljevi održivog razvoja (SDG) i ostale relevantne konvencije, deklaracije i sporazume u vezi s klimatskim promjenama;
  4. poznavanje engleskog jezika (pismeno i usmeno);
  5. biti u mogućnosti da radite na mreži, uz pristup dobroj internet konekciji;
  6. pokažu sposobnost rada u multikulturalnom okruženju sa osjećajem inkluzivnosti i poštovanja.

Postupak prijave

Organizacija ili mreža će uredno popuniti priloženi obrazac za prijavu YOU-CAN, navodeći informacije o mreži/organizaciji i njenom predstavniku do 5. marta 2023. (23:45 CET). https://forms.office.com/e/7yFNsCyAq7

Ulagat će se napori da se osigura programska, geografska i rodna ravnoteža UNESCO-a

uključivanje SIDS-a i starosjedilačke omladine.

Kandidati koji uđu u uži izbor će biti intervjuisani od strane zajedničke komisije za selekciju sastavljena od aktuelnih YOU-CAN ad-hoc članova upravne grupe i UNESCO sekretarijata.

Rezultati selekcije će biti objavljeni po završetku procesa.

Proces selekcije će se voditi na engleskom jeziku.

Ako naiđete na bilo kakve probleme, kontaktirajte you-can@unesco.org

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“

Posljednji postovi