Za jednakost u oporavku – manifest europskih radnica

Članice Europske sindikalne konfederacije (ETUC) sastavile su manifest kojim zagovaraju stavljanje rodne jednakosti u srž strategije oporavka od pandemije. Budući da su žene izloženije negativnim posljedicama ekonomske krize uzrokovane pandemijom, manifest je od europskih čelnika zatražio da zaustave trend produbljivanja rodnih nejednakosti kroz deset tačaka.

1. Veća podrška sindikatima u borbi za rodnu jednakost
Kada se žene udruže u svojim sindikatima, mogu pregovarati za bolje uvjete, veću plaću, veću sigurnost, obrazovanje, zdravlje i sigurnost, pravo glasa po pitanju radnog vremena, pravednije promocije, više plaćenih dopusta i pristojne mirovine.
2. Jednaka plaća diljem Europe
Europski sindikati traže bolje zakonodavstvo, uključujući Direktivu o dostojanstvenoj minimalnoj plaći i EU Direktivu o transparentnosti plaća kako bi se osigurala jednakost plaća, uključujući obavezu poslodavaca da kroz kolektivne pregovore rade na ukidanju rodnog jaza u plaćama.
3. Pravedne plaće za esencijalne radnike/ice
Žene čine većinu tzv. esencijalnih radnika/ica koje su suočene s mogućnosti zaraze na radnom mjestu, poput njegovatelja/ica, čistača/ica i blagajnica/ika. Njihov rad potrebno je adekvatno vrednovati i to se mora odraziti u porastu njihovih plaća. Potrebno je implementirati mjere koje garantiraju jednaku plaću za rad jednake vrijednosti.
4. Izdvajanje posebnih sredstava za mirovine
Potrebno je adresirati diskriminaciju zbog koje su umirovljenice zakinute, a zbog čega mnoge starije žene u EU žive u riziku od ekstremnog siromaštva jednom kada dođu u dob za umirovljenje.
5. Borba protiv stereotipa
Izdvojiti sredstva iz nacionalnih fondova za oporavak kako bi se povećale mogućnosti za žene u novim tehnologijama. Osigurati financijsku i drugu podršku ženama za promjenu karijere i za djevojčice koje se obrazuju u “netradicionalnim“ područjima.
6. Borba protiv online i offline nasilja i uznemiravanja na radnom mjestu
Prema istraživanju ETUC-a, 84% sindikalnih čelnica smatra da nacionalni zakoni nisu dovoljno snažni da bi se pozabavili nasiljem i uznemiravanjem na radnom mjestu, uključujući i online nasilje. Sve države članice moraju hitno donijeti mjere kako bi mogle ratificirati Konvenciju 190 Međunarodne organizacije rada.
7. Zaustaviti nasilje nad ženama i djevojčicama u svim oblicima
Pandemija je potaknula porast obiteljskog nasilja nad ženama. Sve države članice moraju ratificirati Istanbulsku konvenciju.
8. Borba protiv napada na ženskih prava
Potrebno je zaustaviti napad na ženska prava potaknut lažnim narativima ekstremne desnice. Sigurnost žena, njihovo spolno i reproduktivno zdravlje i prava nisu predmet rasprave.
9. Balans između poslovnog i privatnog života
Tijekom pandemije, žene su preuzele na sebe ogroman dio neplaćenog rada – brige o djeci i drugim zavisnim članovima obitelji. Europski sindikati zato zagovaraju ambiciozno nadopunjavanje Direktive o balansu rada i privatnog života, garanciju prava na nedostupnost i poboljšane uvjete rada za one koji rade od kuće.
10. Stvaranje prvorazredne infrastrukture skrbi
Potrebno je iskoristiti fondove za oporavak kako bi se poboljšala infrastruktura skrbi i povećao broj priuštivih i kvalitetnih ustanova za brigu o djeci koje su dostupne zaposlenim roditeljima diljem Europe, i poboljšati plaću i radne uvjete zaposlenih u tim ustanovama. Poboljšati i povećati dostupnost ustanova za brigu ostalih kategorija ovisnih članova obitelji (starije osobe, osobe s invaliditetom), i na taj način ojačati participaciju žena na tržištu rada.
Manifest u .pdfu, na engleskom je dostupan ovdje:
https://www.etuc.org/sites/default/files/document/file/2021-05/FINAL_Women%20Workers%20Manifesto.pdf
(bilten.org)