Zagovaračko-dramska edukacija ,, HOĆU VIŠE! ” u Brčkom

Zagovaračko-dramska edukacija ima za cilj potaknuti mlade ljude na aktivno djelovanje u svojoj zajednici, koristeći teatar kao nekonvencionalan način participacije i zagovaranja lokalnih promjena.

Tokom edukacije ćeš učiti o načinu funkcionisanja lokalne samouprave, važnostima omladinskog aktivizma, te kritičkom posmatranju sredine u kojoj živimo. Usvojit ćeš znanja i vještine potrebna za samostalno kreiranje zagovaračke inicijative, te naučiti kako koristiti dramske i teatarske alate za pokretanje promjene u zajednicama.
Voditelji edukacije su omladinski aktivisti i profesionalni glumci.
LINK ZA PRIJAVU