ZAHTEV ZA SPOLJNU EKSPERTIZU ZA RAZVOJ POLITIKE PRIKUPLJANJA SREDSTAVA

Fond za zapadni Balkan (WBF) je međunarodna međuvladina organizacija koju su osnovale zemlje ugovornice sa Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo2*, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija).

Osnovna svrha WBF-a je promoviranje regionalne saradnje i jačanje odnosa između ugovornih strana, promocija zajedničkih vrijednosti između građana, civilnog društva i institucija regiona, nastojanje da se ojača saradnja i kontakti među ljudima. Fond ima za cilj postizanje ovih ciljeva podržavanjem zajedničkih regionalnih projekata i dovođenjem ljudi da dijele zajednička iskustva, vrijednosti, tradicije i kulturu svojih ugovornih strana u ovim ključnim oblastima:

  • Obrazovanje i naučna razmjena.
  • Kulturna saradnja.
  • Prekogranična saradnja i saradnja mladih.
  • Održivi razvoj.

Kao sveobuhvatna struktura, tim Sekretarijata WBF-a, koji djeluje u Tirani, Albanija, sastoji se od predstavnika ugovornih strana WBF-a kao što su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora i Srbija. Ovaj poziv je posvećen kandidatima koji ispunjavaju uslove iz regiona Zapadnog Balkana.

Fond za Zapadni Balkan traži odgovarajuće kandidate, koji će djelovati kao vanjski eksperti za razvoj politike prikupljanja sredstava.

Na poziv se mogu prijaviti kandidati iz regiona Zapadnog Balkana.

Prijave će ostati otvorene od 10. jula do 20. avgusta 2023. godine.

Za više, molimo pogledajte DOKUMENT

 

Preuzeto sa: westernbalkansfund.org

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“

Posljednji postovi