Zajedničkim naporima do inkluzivnog društva u Bosni i Hercegovini!

Prema velikom broju istraživanja ukazano je na problem jaza u oblasti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini između teorije i prakse. Iako je veliki problem to da su osobe s invaliditetom u vrlo lošem položaju u našem društvu, a da se o njima izvještava parcijalno, neplanski i neadekvatno, ponekad i neprofesionalno, važno je naglasiti i ulogu (samo)zagovaranja.

Prema mišljenju osoba s invaliditetom nedostaje podrška od strane lokalnih medija prilikom izvještavanja o problemima sa kojima se suočavaju, dok se istovremeno naglašava i nedovoljna angažiranost i samih osoba sa i bez invaliditeta, za inkluziju i društvo jednakih prilika. Osobe s invaliditetom, kao i aktivisti pozivaju na veću angažiranost posebno osoba s invaliditetom na borbu za poštivanje ljudskih prava, zagarantovanih kako domaćim, tako i međunarodnim pravnim okvirom.
Problem na koji nailaze same osobe s invaliditetom jeste i nedostatak znanja i prilika o načinima izvještavanja na problematiku ljudskih prava osoba s invaliditetom. Jedan od dodatnih problema je činjenica da i same osobe s invaliditetom rijetko dobijaju priliku da se educiraju i osnaže kako bi bili u mogućnosti da se samostalno bore za svoja ljudska prava, odnosno da sami realizuju zagovaračke kampanje o važnosti poštivanja ljudskih prava osoba s invaliditetom. Osobe s invaliditetom rijetko pišu u medijima o svojim problemima, nepravdi i narušavanju njihovih prava, jer nemaju takvih prilika niti znanja.
S tim u vezi, uz podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Udruženje za društveno istraživanje Global Analitika realizira projekat pod nazivom “Zaštita ljudskih prava osoba s invaliditetom kao preduslov inkluzivnog društva”. U okviru ovog projekta realiziramo online diskusiju za osobe sa i bez invaliditeta, mlade, novinare_ke, aktiviste_ice spremne da zajedničkim naporima doprinesu izgradnji inkluzivnog društva.
Diskusija će biti održan putem zoom platforme 09. Jula sa početkom u 11.00 sati, gdje će učesnici imati priliku da nauče, razgovaraju i zajednički planiraju inicijative uz podršku stručnjaka iz akademskog i nevladinog sektora, u cilju izgradnje inkluzivnog društva.
(globalanalitika)