ZAPOŠLJAVAMO – Institut za razvoj mladih KULT raspisuje konkurs za ?? ?????? ??????.

KONKURS za više radnih mjesta

Institut za razvoj mladih KULT, na osnovi ukazane potrebe, raspisuje konkurs za sljedeća radna mjesta:

1. Stručni saradnik/ca za jačanje organizacijskih kapaciteta, jedna pozicija (01.09.0-N2.1-23715#1) 
Opis posla
Vođenje, koordinacija i nadzor nad aktivnostima usmjerenim ka izgradnji organizacijskih kapaciteta Institutovih partnera (nevladinih organizacija i udruženja, korisnika Institutovih grantova i drugih partnera) kroz obuku, mentorstvo i savjetovanje u oblasti organizacijskog razvoja. Pružanje mentorske podrške u procjeni i samoprocjeni njihovih organizacijskih kapaciteta, savjetovanje partnera u procesu izrade i provođenja strategija i operativnih planova za izgradnju i nadogradnju organizacijskih kapaciteta, praćenje i mjerenje uspješnosti u izgradnji kapaciteta, kreiranje preporuka za poboljšanje i saradnja sa članovima tima koji provode aktivnosti usmjerene ka razvoju održivosti partnerskih organizacija. Unaprjeđenje postojećih Institutovih alata i metodologija za procjenu, razvoj i praćenje organizacijskih kapaciteta.
Kriteriji specifični za poziciju

 • iskustvo na istim ili sličnim poslovima najmanje 3 godine,
 • iskustvo u procjeni organizacijskog razvoja,
 • odlično poznavanje zakonske legislative i dobrih praksi rada nevladinih organizacija.


 2. Asistent/ica za jačanje organizacijskih kapaciteta, dvije pozicije (01.09.0-N2.1-23715#2)
Opis posla
Administriranje i organiziranje svih aktivnosti povezanih sa poslovima jačanja organizacijskih kapaciteta što uključuje podršku u organiziranju obuka za partnere Instituta, učešće u planiranju i provođenju obuka, komunikaciju sa učesnicima/ama i trenerima/cama angažiranim na obukama, materijalnu i tehničku organizaciju obuka, podršku u organiziranju monitoring posjeta partnerskim organizacijama, asistiranje pri administraciji dokumentacije i druge poslove vezane za podršku timu koji radi na izgradnji organizacijskih kapaciteta partnerskih organizacija Instituta.
Kriteriji specifični za poziciju

 • iskustvo na istim ili sličnim poslovima najmanje 2 godine,
 • pedantnost u administrativnim poslovima,
 • odlične vještine poslovne komunikacije.

3. Stručni saradnik/ca za razvoj održivosti, jedna pozicija (01.09.0-N2.1-23715#3)
Opis posla
Izrada strateških i operativnih planova razvoja održivosti za Institutove partnere (nevladine organizacije i udruženja, korisnike Institutovih grantova i druge partnere) i pružanje tehničke i stručne pomoći partnerima u provođenju planova održivosti kroz mentorstvo i obuke. Pružanje podrške partnerima u jačanju njihove saradnje s vlastima, privatnim sektorom, donatorima i drugim akterima, a s ciljem uspostavljanja dugoročne održivosti partnera. Uska saradnja sa članovima tima koji provode aktivnosti usmjerene ka jačanju organizacijskih kapaciteta partnera. Unaprjeđenje postojećih Institutovih alata i metodologija za procjenu, razvoj i praćenje postizanja održivosti.
Kriteriji specifični za poziciju

 • iskustvo na istim ili sličnim poslovima najmanje 3 godine,
 • iskustvo u kreiranju razvojnih planova,
 • iskustvo u namicanju sredstava,
 • odlične analitičke vještine.


4. Stručni saradnik/ca za razvoj politika prema mladima i rad s mladima, jedna pozicija (01.09.0-N2.1-23715#4)
Opis posla
Učešće u strateškom planiranju i praćenju razvoja politika prema mladima na različitim nivoima vlasti u BiH, kreiranje strateških dokumenata (kao stručna i konsultativna podrška izvršnim i zakonodavnim vlastima na svim nivoima vlasti) i stručnih publikacija u sferi politika prema mladima i omladinskog rada. Kreiranje inovativnih pristupa u radu sa mladima, kreiranje kurikuluma za obuke na različite teme relevantne za mlade i omladinski sektor. Saradnja sa institucijama vlasti na inicijativama usmjerenim ka poboljšanju položaja mladih u BiH i drugi poslovi vezani za unaprjeđenje politika prema mladima i rada sa mladima. Pisanje stručnih tekstova i publikacija o politici prema mladima, radu s mladima i omladinskom radu.
Kriteriji specifični za poziciju

 • iskustvo na istim ili sličnim poslovima najmanje 3 godine,
 • odlično poznavanje zakonske regulative koja se odnosi na pitanja mladih i omladinskog udruživanja u BiH,
 • odlično poznavanje omladinskog sektora u BiH,
 • odlično poznavanje međunarodnih standarda i dokumenata koji se odnose na rad s mladima i politike prema mladima, naročito Evropske unije i Ujedinjenih naroda.

5. Stručni saradnik/ca za upravljanje grantovima, jedna pozicija (01.09.0-N2.1-23715#5)
Opis posla
Učešće u procesu kreiranja kriterija za dodjelu grantova po različitim javnim i restriktivnim pozivima za dodjelu grantova koji se finansiraju iz fondova kojima upravlja Institut za razvoj mladih KULT, procjena pristiglih prijava za dodjelu grantova, upravljanje grantovima što uključuje praćenje provođenja grantova i njihovu usklađenost sa pravilnicima za dodjelu i praćenje grantova, pružanje stalne stručne podrške korisnicima/ama grantova, edukacija korisnika o korištenju online alata i softverskih rješenja koje Institut koristi u procesu upravljanja grantovima, posjete korisnicima grantova radi monitoringa i mentorstva. Unaprjeđenje postojećih Institutovih alata i metodologija za dodjelu i praćenje grantova.
Kriteriji specifični za poziciju

 • iskustvo na istim ili sličnim poslovima najmanje 3 godine,
 • iskustvo u monitoringu grantova,
 • odlično poznavanje pravila i prakse u oblasti dodjele grantova međunarodnih donatora u BiH.

6. Stručni saradnik/ca za istraživanje, monitoring i evaluaciju, jedna pozicija (01.09.0-N2.1-23715#6)

Opis posla
Kreiranje i primjena planova monitoringa i evaluacije Institutovih programa, identifikacija indikatora, praćenje rezultata, ishoda i utjecaja Institutovih programa, predlaganje korektivnih mjera, harmonizacija aktivnosti između različitih programa i kreiranje preporuka za poboljšanja na osnovi naučenih lekcija. Učešće u provođenju evaluacija i kreiranju evaluacijskih izvještaja za interne i eksterne potrebe. Učešće u dizajniranju metodologije različitih istraživanja koje Institut provodi, koordinacija i učešće u procesu prikupljanja podataka, statistička obrada podataka, interpretacija rezultata te pisanje analiza i izvještaja. Unaprjeđenje postojećih Institutovih alata i metodologija za istraživanja, monitoring i evaluaciju na osnovi naučenih lekcija.
Kriteriji specifični za poziciju

 • iskustvo na istim ili sličnim poslovima najmanje 3 godine,
 • iskustvo u korištenju alata za statističku obradu podataka,
 • odlično poznavanje metodologije teorije promjene i matrice logičkog okvira,
 • odlično poznavanje metodologije istraživanja.

7. Asistent/ica u Odjelu za istraživanje, monitoring i evaluaciju (01.09.0-N2.1-23715#7)
Opis posla
Pružanje administrativne i tehničke podrške prilikom provođenja istraživačkih, monitoring i evaluacijskih aktivnosti Instituta. Priprema potrebne opreme, dokumentacije i ostalih elemenata potrebnih za procese prikupljanja, obrade i distribucije podataka. Terenska organizacija istraživanja, komunikacija sa anketarima i drugim partnerima uključenim u proces prikupljanja podataka. Administracija dokumentacije u Odjelu za istraživanje, monitoring i evaluaciju.
Kriteriji specifični za poziciju

 • iskustvo na istim ili sličnim poslovima najmanje 2 godine,
 • solidno poznavanje metodologije istraživanja,
 • iskustvo u pisanju analiza i izvještaja.

8. Finansijski savjetnik/ca za upravljanje grantovima, jedna pozicija (01.09.0-N2.1-23715#8)
Opis posla
Održavanje obuka za korisnike/ce grantova o finansijskim smjernicama za dodjelu i praćenje grantova, pružanje podrške korisnicima/ama grantova u vezi s administrativnim i finansijskim pitanjima, zaprimanje, kontrola i administracija dokumentacije koju dostavljaju korisnici/e grantova te upravljanje procesom dodjele grantova u naturi.
Kriteriji specifični za poziciju

 • iskustvo na istim ili sličnim poslovima najmanje 3 godine,
 • odlično poznavanje bh. zakonske regulative u oblasti računovodstva,
 • solidno poznavanje pravila i prakse u oblasti dodjele grantova međunarodnih donatora u BiH.

9. Asistent/ica u Odjelu za finansije (01.09.0-N2.1-23715#9)
Opis posla
Zaprimanje, kontrola, evidencija i arhiviranje finansijskih izvještaja koje dostavljaju korisnici grantova kojima upravlja Institut. Priprema i administracija finansijske dokumentacije, podrška Odjelu za finansije u općim administrativnim poslovima.
Kriteriji specifični za poziciju

 • iskustvo na istim ili sličnim poslovima najmanje 2 godine,
 • solidno poznavanje bh. zakonske regulative u oblasti računovodstva,
 • pedantnost u administraciji finansijske dokumentacije.

Informacije koje se odnose na sva navedena radna mjesta

Vrsta ugovornog odnosa
Radni odnos na puno radno vrijeme po ugovoru o radu. Početak radnog odnosa: 1. oktobra 2020. g.
Eliminatorni (obavezni) kriteriji

 • vozačka dozvola B kategorije i aktivan vozač/ica s iskustvom,
 • odlično poznavanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računaru (MS Office, Internet),
 • državljanstvo Bosne i Hercegovine.

Dodatni kriteriji
Poželjno je da kandidat/kinja ima razvijene komunikacijske vještine, da je sklon/a timskom radu, samostalan/na u obavljanju posla te da nema poteškoće s povremenim putovanjima i fleksibilnim radnim vremenom. Sklonost ka korištenju različitih softverskih rješenja koja olakšavaju i ubrzavaju procese rada smatra se obaveznih s obzirom da su svi procesi digitalizirani kroz različite online i desktop aplikacije.
Posebno se ohrabruju kandidati/kinje koji imaju iskustvo rada u nevladinim organizacijama na poslovima relevantnim za poziciju na koju apliciraju.
Prijava
Konkurs ostaje otvoren do 4. septembra 2020. g. do 23.59 sati.
Odabrani kandidati/kinje bit će pozvani na testiranje, a ukoliko zadovolje kriterije testa, i na razgovor.
Testiranje će se održati u sedmici od 7. do 11. septembra u prostorijama Instituta za razvoj mladih KULT (Centralni ured Sarajevo, Ul. 4. viteške brigade 34-36, Ilidža). Na testiranju se ocjenjuje znanje iz oblasti pozicije za koju se kandidat/kinja prijavljuje, te poznavanje engleskog jezika. Razgovor će se održati u sedmici od 14. do 18. septembra 2020. g. u Centralnom uredu Sarajevo. Kandidati/kinje koji ne uđu u uži izbor ili s kojima Institut ne namjerava ulaziti u proces pregovora neće biti kontaktirani.
Prijave se primaju isključivo putem obrasca koji se nalazi na linku: http://mladi.org/myURL/010902123715

Prijave dostavljene na drugačiji način te nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Sve informacije o Institutu za razvoj mladih KULT mogu se naći na www.mladi.org.
Molimo osobe koje ne ispunjavaju eliminatorne kriterije navedene u konkursu da se ne prijavljuju. Institut zadržava pravo da ne zaposli nijednog kandidata/kinju u slučaju da nijedan od njih ne ispunjava kriterije.
Eventualna pitanja mogu se postaviti na posao@kultbih.org (predmet/subject: Upit za: 01.09.0-N2.1-23715#x, gdje je „x“ oznaka za poziciju kako je navedeno u naslovu pozicije), i to najkasnije do 31. augusta 2020. g. do 14 sati, a odgovori će uslijediti emailom najkasnije 2. septembra 2020. g.
Svaki pokušaj kontaktiranja bilo kojeg uposlenika/ce Instituta vezano za dobivanje dodatnih informacija mimo navedene email adrese i svaki pokušaj podmićivanja bilo kojeg uposlenika/ce vodi do dugoročne diskvalifikacije kandidata/kinje.
Izvor: mladi.org