Zašto mladim ljudima treba Savjet?

Prošlog mjeseca smo organizovali našu prvu Omladinsku konferenciju, na kojoj su, tokom četiri dana, mladi iz čitave Federacije BiH imali priliku da  direktno komuniciraju sa predstavnicima institucija vlasti i onih koji u velikoj mjeri rade na pitanjima mladih.
Zašto mladim ljudima treba Savjet?
Bila je ovo prilika da se razgovara o izazovima sa kojima se mladi ljudi suočavaju u svakodnevnom životu, kvalitetu obrazovanja, njihovom poznavanju vlastitih prava i obaveza, ali i prilika koje različite institucije i programi nude. Više puta je ponovljena važnost boljeg razumijevanja mladih i donosioca odluka, ali i potreba da se obje strane dodatno angažiraju i zajednički djeluju na rješavanju problema mladih.
Naši učesnici vjeruje da se sa izazovima i potrebama koje oni imaju, suočava i ostatak populacije mladih u Federaciji Bosni i Hercegovini, te su kroz pisanje teksta Deklaracije željeli ova pitanja apostrofirati i uputiti zahtjeve ka Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.
Deklaracija: blob:null/3162098f-6325-4b8c-8c75-febe348114ff
Omladinska konferencija je organizovana uz podršku Instituta za razvoj mladih KULT i Ambasade Kraljevine Švedske.