Informativni centar „Lotos“ Tuzla: Sastanci mladih i žena s invaliditetom

U proteklih mjesec dana oko 30 mladih osoba s invaliditetom u okviru aktivnosti Informativnog centra za osobe s invaliditetom „Lotos“ Tuzla redovno, svaki dan održavaju zajedničke online sastanke koje moderiraju Mevlida Rovčanin i Adisa Kišić. Također, uspostavljena je i grupa za žene sa invaliditetom koje se okupljaju jednom sedmično, a kojom moderira Zumreta Galijašević.

Online sastanci su se pokazali kao uspješan način da se aktivno ispune dani u trenutnoj situaciji  krize i potrebe smanjenog kretanja uzrokovanog pandemijom koronavirusa.
Na sastancima se razgovara o različitim temama a često se diskusija i sama spontano razvija i iznose se ideje, inicijative i prijedlozi za teme.
Izolacija kojoj su sve osobe izložene u zadnje vrijeme zbog opasnosti od pandemije osobama s invaliditetom ne predstavlja nikakvu novost. Brojne barijere i prepreke svuda oko nas u svijetu koji bi trebao da bude mjesto za život svima ravnopravno, narušavaju sva ljudska prava osobama koji žive s izazovima koje donosi invaliditet. Oni ga nisu birali, niko to ni ne može, baš kao što ne odlučujemo da li ćemo imati plavu ili crnu kosu, gdje ćemo se roditi i tome slično.
Ali, bez obzira na sve okolnosti, grupa izvanrednih mladih ljudi i grupa žena s invaliditetom su pod okriljem I.C. „Lotos“ našli načina da se okupljaju online kako bi živjeli svoju viziju kreiranja boljeg i pravednog okruženja za život bez okrnjenih osnovnih mogućnosti za dostojanstven život.
Dijeleći iskustva, tegobe, radosti i nade, ove sjajne karike su izgradile nesalomljiv duh aktivizma koji malim, ali sigurnim koracima, vode do razbijanja svih okova i oslobađanja zarobljenih a neprocjenjivih potencijala osoba s invaliditetom.
Mladi i žene s invaliditetom su kreirali prijateljsku atmosferu i siguran, otvoren prostor za aktivnu razmjenu iskustava. Razgovara se o potrebi, načinima zagovaranja za svoja prava, mogućnostima za samostalan život i kako se nose s izazovima porodičnog života i zajednice, pokretanju obrta za osobe s invaliditetom, međusobnom savjetovanju kada je riječ o konkretnim koracima s ciljem poboljšanja kvaliteta života, potrebi da društvo obezbijedi uslove kako bi osobe s invaliditetom bile ravopravno uključene u zajednicu i sl.
Na sastancima je bilo i tema i o ljubavnim odnosima, suočavanju sa frustracijama i svakodnevnim obavezama koje osobe s invaliditetom često ispunjavaju na teži način zbog prepreka koje društvo nameće.
Pored ozbiljnih tema i rada na osnaživanju žena i mladih s invaliditetom, također, ni zabava i lijepo raspoloženje ne nedostaju sastancima, te je, između ostalog, organizovana  i prezantacija kuhanja uživo od strane učesnika itd. Inicirane su i aktivnosti nakon pandemije poput izleta itd., što će I.C. „Lotos“ realizovati u budućnosti.
Obrađivana je i tema diskriminacije osoba s invaliditetom u različitim sferama života a među kojima prednjače problemi u obrazovanju s kojima se svakodnevno suočavaju mladi s invaliditetom, kroz nerazumijevanje, arhitektonske barijere i generalno, osporovanje prava na obrazovanje zbog vladajućih predrasuda prema osobama s invaliditetom itd.
Da je život s invaliditetom u Bosni i Hercegovini kroz borbu sa neprilagođenim sistemom neprestana borba sa vjetrenjačama, svakodnevno svjedoče ove osobe s invaliditetom. Ipak, kao i uvijek do sad, nastavit će i dalje jasno da ukazuju nadležnima na to da prihvatanje odgovornosti i obaveza koje donosi Konvencija UN o pravima osoba s invaliditetom ne smije i ne može da predstavlja samo jedan potpis i izbledjelo slovo na papiru. Osobe s invaliditetom to znaju, mogu i žele i sigurno neće dozvoliti da ih ikad više neko naziva nevidljivim, jer oni to nisu.
I.C. „Lotos“ će i dalje pružati podršku svim osobama s invaliditetom i nastaviti sa online sastancima što trenutno predstavlja jedini mogući način za ispoljavanje aktivizma, kapaciteta mladih i žena s invaliditetom, kao i mogućnost zajedničkog rada na izgradnji zajedništva, donošenja ideja i podizanju samopouzdanja s ciljem jačanja potencijala osoba s invaliditetom.
Ovi mladi i žene s invaliditetom još jednom su dokazali da je uprkos okolnostima i otežavajućoj trenutnoj situaciji zbog pandemije ipak moguće naći način za aktivizam i rad na sebi.
„Gdje ima volje ima i načina, gdje nema volje, postoji izgovor.“

Posljednji postovi