Zeleni razvoj i cirkularna ekonomija na Balkanu – samo konkretno!

Cilj webinara je da motivira ključne interesne strane na pozitivnu promjenu, kroz inspirativne priče o uspješnim poduhvatima u oblasti zelenog razvoja i cirkularne ekonomije, testiranih širom Mediterana.

Konkretna rješenja nastala realizacijom osam modularnih projekata u okviru Green Growth zajednice će podstaknuti interes za primjenu istih na Balkanu.
Predavači će objasniti koji je nivo primjene rezultata najodgovarajući (lokalni, nacionalni, regionalni), kakav je potencijal za primjenu rezultata te koji se izazovi u tom procesu mogu pojaviti.
Link za registraciju: LINK.
Preliminarni dnevni red sa informacijama o temama i predavačima je dostupan na linku.
Detalji:
Datum- 3. jun, 2021
Vrijeme – 9.00-12.30