Zimska škola „Federalizam i lokalna samouprava“

Predmet: Zimska škola „Federalizam i lokalna samouprava“ u Innsbrucku i Bolzanu od 01.-12. februara 2021. godine
Prilog: (1)
Poštovani/poštovana,
Austrijski kulturni forum Sarajevo Vam sa zadovoljstvom skreće pažnju na Zimsku školu pod nazivom „Federalizam i lokalna samouprava“ koja će se održati od 01.-12. februara 2021. godine na Univerzitetu u Innsbrucku u Austriji i u centru Eurac Research u Bolzanu u Italiji.
U okviru Zimske škole su predviđena predavanja, okrugli stolovi i interaktivne radionice, kao i diskusije sa stručnjacima.
Prijaviti se mogu studenti, istraživači, akademsko osoblje, državni službenici, kao i uposlenici međunarodnih i nevladinih organizacija.
Rok za prijavu je 18. oktobar 2020. godine.
Dodatne  informacije  o  Zimskoj  školi  možete  pronaći  u  priloženom  info  listu  ili  na
winterschool.eurac.edu.

(mreza-mira.net)

Posljednji postovi