Zlatno S: Sparkasse Banka objavila nagradni poziv za rad iz ekonomije i bankarstva 2023

Sparkasse Banka objavila je poziv za prijave za nagradu “Zlatno S za najbolji rad iz ekonomije i bankarstva 2023”.

Ovogodišnji ciklus nagrade koju je Sparkasse Banka uspostavila u partnerstvu sa šest vodećih javnih Ekonomskih fakulteta iz cijele BiH otvoren je do 01.10.2023. godine. Mogu se nominovati visoko stručni radovi koji nude empirijski, istraživački ili analitički potkrijepljena rješenja za bilo koji od izazova ili bolje korištenje potencijala ekonomije i bankarstva u BiH, a ove godine je poželjan tematski fokus na cirkularnoj i zelenoj ekonomiji.

Ovo je drugi ciklus nagrade “Zlatno S za najbolji rad iz ekonomije i bankarstva” koji je Sparkasse Banka uspostavila prošle godine sa ciljem da se u sinergiji bankarske I akademske zajednice potiče pronalaženje novih naučnih rješenja za razvoj i ekonomski prosperitet BiH, a potom i da se ta rješenja promoviraju i uvezuju sa praksom.

Program je u prošloj godini polučio nizom visoko-kvalitetnih tema i radova od kojih su dva nagrađena, a pet najboljih je publicirano u knjizi/Zborniku radova promoviranom početkom 2023.

Ove godine, nagrada se realizira u partnerstvu sa Ekonomskim fakultetima Univerziteta u Sarajevu, Tuzli, Zenici, Banja Luci, Bihaću i Sveučilišta u Mostaru. Najistaknutiji članovi akademske zajednice sa ovih fakulteta: prof. dr.sc. Željko Šain, prof. dr.sc. Meldina Kokorović-Jukan, prof. dr.sc. Dijana Vuković, prof. dr.sc. Igor Živko, prof. dr.sc. Dejan Mikerević i prof. dr.sc. Dženan Kulović, čine stručnu komisiju za ocjenu radova.

Svoje radove mogu prijaviti članovi akademske zajednice, magistranti ili doktoranti ekonomskih fakulteta, menadžeri kompanija u realnom i javnom sektoru, te stručnjaci, analitičari i istraživači iz oblasti ekonomije i bankarstva. Radovi trebaju minimalno zadovoljavati kriterije visoko stručnog rada i mogu biti izrađeni namjenski za ovaj program, a mogu se prijaviti i postojeći, publicirani naučno-istraživački radovi prilagođeni traženoj formi i obimu.

Tematski fokusi nisu propisani, mogu tretirati bilo koju oblast iz ekonomije i bankarstva, stim da je ove godine poželjan fokus na temi cirkularna i zelena ekonomija u kontekstu održivog ekonomskog razvoja.

Autori tri najbolje ocijenjena rada će dobiti materijalne nagrade, a odabrani radovi će se publicirati te promovirati na stručnom okruglom stolu predviđenom za kraj 2023. godine.

Sve detalje prijave i nagradnog programa pronađite na: Zlatno S

 

Preuzeto sa: radiosarajevo.ba

 

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“