200.000 KM za obrtnike koji obuče i zaposle mlade od 18 do 35 godina

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo objavilo je javni poziv za prikupljanje prijava obrtnika po osnovu Programa: “Edukacija mladih za obrtnička-zanatska zanimanja i zapošljavanje”

Pravo učešća na pozivu imaju obrtničke radnje koje podnesu prijavu, dostave traženu dokumentaciju i koje u roku od 6 mjeseci mogu omogućiti praktično iskustvo i vještine rada za novozaposlenog radnika, sa obavezom da novozaposlenog radnika o svom trošku zadrže u radnom odnosu još najmanje 6 mjeseci.

Prihvatljiva aktivnost je zaposlenje mladih osoba starosti od 18 do 35 godina i izvođenje praktičnog programa interne obuke i vježbi za obavljanje poslova u obrtničkoj radnji u skladu sa registrovanom djelatnošću.
Ukupno vrijeme trajanja obuke iznosi 6 (šest) mjeseci. Subvencioniranje cjelokupnih troškova vrši se nakon provedena najmanje 3 (tri) mjeseca interne obuke, a na osnovu dostavljene dokumentacije.
Pravo učešća po ovom Javnom pozivu ne mogu ostvariti obrtnici koji obavljaju sljedeće djelatnosti: trgovačka, ugostiteljska, proizvodnja duhanskih proizvoda i alkoholnih pića, primarna poljoprivreda, otvaranje kasina i drugih igara na sreću.

Cilj ovog Programa je za cca 25 nezaposlenih mladih osoba osigurati neposredno usvajanje ključnih vještina i kompetencija u obrtničkim zanimanjima, osigurati kvalitetno obučene kadrove koji mogu samostalno obavljati određenu djelatnost, te na taj način potaknuti zapošljavanje na neodređeno vrijeme ili otvaranje vlastitog obrta.
Ukupna raspoloživa poticajna grant sredstva za ovaj program iznose 200.000,00 KM.
Izvor: akta.ba