Addiko SME Akademija

Znanje je rast!

U cilju jačanja kapaciteta malih i srednjih preduzeća, Addiko Banka Banja Luka je kreirala Addiko SME akademiju, koja za cilj ima obuku ključnih ljudi – donosilaca odluka u malim i srednjim preduzećima. Ulaganje u znanje ključnih ljudi danas, donosi rast, donosi bolje struktuirana i efikasnija mala i srednja preduzeća sutra, koja će biti poželjni poslovni partneri, klijenti, ali i podrška za neka nova mala i srednja preduzeća.

Inicijativu Banke za osnivanjem Akademije je kao dragocjenu prepoznao Evropski fond za jugoistočnu Evropu (EFSE)1, koji je prihvatio da učestvuje u projektu kao Sponzor, jer i sam, svojim aktivnostima, opredjeljen da preduzetnicima i malim i srednjim preduzećima pruži obuku, resurse, mentorstvo, mogućnost umrežavanja, priliku da dobiju finansijsku podršku i još mnogo toga.

Cilj Addiko SME akademije je jačanje ekosistema za poslovne usluge i obuke za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini, kroz seriju interaktivnih radionica i obuka koje će voditi stručni konsultanti.

Specifični ciljevi koje Banka nastoji da realizuje Addiko SME Akademijom su:

  1. obezbjeđivanje profesionalne obuke za razvoj poslovanja i konsultantske usluge za MSP i porodična preduzeća kroz Addiko SME akademiju razvojem i održavanjem prilagođenih edukativnih radionica
  2. olakšavanje umrežavanja među učesnicima, preduzetnicima i budućim liderima MSP u zemlji i
  3. izgradnja platformu za razmjenu znanja i nefinansijsku podršku uslugama.

Addiko SME Akademija je osmišljena kao serija interaktivnih radionica i obuka koje će voditi stručni konsultanti, zajednički izabrani od strane Banke i EFSE. Konsultanti angažovani na ovom projektu imaju višegodišnje iskustvo u radu sa malim i srednjim preduzećima, poboljšanju i unapređivanju njihovog poslovanja, značajan fond znanja i iskustva o svim problemima i izazovima sa kojima se isti suočavaju.

Sadržaj Addiko SME akademije

Addiko SME akademija će biti organizovana kroz pet modula, od kojih će svaki trajati jedan dan (radni dan). Teme koje će biti obrađivane u sklopu svih pet modula su sledeće:

Modul I: Liderstvo i komunikacija (različite uloge lidera, komunikacijske vještine, izgradnja povjerenja unutar preduzeća, fleksibilnost i feedback)

Modul II: Interno preduzetništvo i inovacije za MSP (kreiranje inovativnih rješenja u biznisu, SWOT matrica, SCAMPER model)

Modul III: Razumijevanje finansijskih koncepata (razumijevanje finansijskih koncepata i rizika, uloga compliance, ključni finansijski indikatori, kako komunicirati sa bankama)

Modul IV: Marketing, prodaja i digitalni marketing (marketing i prodaja, planovi prodaje, digitalni marketing)

Modul V: Upravljanje stresom (povećanje otpornosti na stres i fleksibilnost, metode za identifikovanje nivoa stresa i načini prevazilaženja)

Vremenski okvir

Sve učesnike, koji prođu proces selekcije, Banka će, zajedno sa konsultantima, partnerima na projektu, podjeliti u tri grupe po šesnaest učesnika, uzimajući u obzir njihove specifičnosti, segmente poslovanja, veličinu, te rezultate analize.

Za svaku grupu učesnika, pripremljen je modul od 5 dana obuke, sa sledećim vremenskim okvirom:

Grupa I
Grupa II
Grupa III

Prijava kandidata

Svi kandidati zainteresovani za učešće u programu treba da popune upitnik u nastavku i daju odgovor na nekoliko jednostavnih, osnovnih podataka. Samo nekoliko odgovora vas dijeli od jedinstvenog programa i koncepta

Selekcija kandiata

Proces selekcije kandidata će vršiti stručni konsultanti koje su zajednički odabrali Addiko Banka i EFSE, a koji se mogu pohvaliti višegodišnjim radom sa malim i srednjim preduzećima, te koji su certifikovani predavači EFSE-a, ali i CEFFE Srbija.

Po završetku treninga, učesnici će dobiti certifikate o završenoj obuci, na svečanoj ceremoniji koju će Banka i EFSE organizovati.

Učešće u Addiko SME akademiji je besplatno.

Samo nekoliko odgovora danas vas dijeli od toga da ste sutra baš vi generacija koja će malim i srednjim preduzećima u kojima radite/koje vodite, donijeti onaj dodatni implus za rast i razvoj! Budimo partneri na tom putu!

Prijavite se

addiko-rs.ba

 

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.

Posljednji postovi