ANKETA: Žene u preduzetništvu – fenomen današnjeg doba

“Žene u preduzetništvu – fenomen današnjeg doba”


Iako su žene većina u svjetskoj populaciji, one su u sferi preduzetništva manjina, zbog socijalnog, ekonomskog i političkog nepovoljnog položaja u odnosu na muškarce.
Nejednakosti zbog spola na tržištu rada i preduzetništva, povezane su s nejednakim mogućnostima za obrazovanje i usavršavanje, što se dalje proteže na to koliko žene sudjeluju u poslu, na njihov izbor zanimanja i mogućnosti napredovanja.
 

Upravo iz ovih razloga želim da VAS zamolim da izdvojite minutu svog vremena za ispunjavanje ankete za potrebe diplomskog rada na temu “Žene u preduzetništvu – fenomen današnjeg doba”.

Popunite anketu klikom OVDJE.
Bila bih Vam zahvalni na daljnjoj distribuciji ankete jer smatram da je bitno u istraživanje uključiti što veći broj ljudi kako bi rezultati istraživanja bili precizniji i kako bi se što pouzdanije izvukli konkretni podaci kada su u pitanju potrebe, interesi tržišta i pozicija žena u poslovnom svijetu!
Hvala Vam!
Anketiranje je anonimno, a rezultati istraživanja koristit će se u svrhu izrade diplomskog rada.
Mirela Biković