ArchiCAD – intenzivna obuka na jednoj od najinovativnijih platformi za BIM

ArchiCAD je arhitektonski BIM CAD softver koji nudi rješenja za rad u svim tehničkim i estetskim aspektima cijelog procesa projektiranja zgrada, interijera, urbanih područja itd. i pionir je onoga što je danas poznato kao BIM (Building Information Modeling). ArchiCAD je prepoznat kao prvi CAD proizvod na osobnom računalu koji je u stanju generirati i 2D i 3D geometriju, i smatra se revolucionarnim zbog mogućnosti pohrane velike količine podataka u 3D model.

Kakva znanja ćete steći?
Obuka se bazira na sveobuhvatno savladavanje osnova rada u ArchiCAD-u s ciljem osposobljavanja polaznika za samostalan rad kako bi se skratilo vrijeme izrade tehničke dokumentacije i pripreme poslova u arhitekturi i građevini, čime se oslobađa vrijeme za kreativni dio posla – pronalaženje kvalitetnijih projektantskih rješenja.
Tečaj prolazi sve bitne dijelove programa koji omogućuju kvalitetno modeliranje i gradnju virtualnog modela građevine, te upravljanje podacima, što donosi ubrzanje u radu, i u konačnici ono najbitnije -do točnijeg planiranja utroška u vremenu i novcu za svaki pojedini projekt, još u ranim fazama.
Sadržaj obuke obuhvaća:
 • Mogućnosti ArchiCAD-a i upoznavanje sa sučeljem
 • Alati za 2D crtanje
 • Slojevi i katnost
 • Oblikovanje elemenata objekata (ploče, stupovi, grede, zidovi, stubišta, krovne konstrukcije, otvori, ograde, namještaj i oprema, itd.)
 • Oblikovanje terena i morph elemenata
 • Kretanje iz 2D u 3D prostor
 • Primjena materijala
 • Generiranje presjeka i pročelja
 • Izrada opisnih elemenata crteža (kotiranje, šrafure, zone, tekstualni elementi)
 • 3D isječci
 • Lampe i rasvjeta
 • Podešavanje rendera i izrada finalnih perspektivnih slika
 • Izrada predmjera i listi elemenata
 • Izrada projektne dokumentacije
Kome je obuka namijenjena?
Obuka je namijenjena svima koji žele osigurati visoku kvalitetu svojih projekata, veću produktivnost u radu, te omogućiti svojim klijentima atraktivnu i efektnu vizualizaciju njihovih objekata.
Kako se prijaviti?
Prijavni obrazac moguće je pronaći na linku, a više informacija dobiti na prijave@intera.ba.

(intera.ba)