ASuBiH: Projekat “ARTivizam”

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini djeluje kroz 68 lokalnih timova širom BiH i broji preko 1700 članova koji zajedno rade na poboljšanju statusa srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini. Rad na poboljšanju statusa postiže se kroz organiziranje edukacija, seminara, treninga, sprovođenje različitih projekata, na lokalnom i državnom nivou, sprovođenje inicijativa i različitih aktivnosti lokalnih timova.
Problem koji smo mi primjetili u našoj lokalnoj zajednici je nedostatak mogućnosti da se mladi umjetnički iskažu.
Neki od uzroka su: nedostatak umjetničkih sekcija, galerija, izložbi, radionica, promocije umjetnosti, itd. Same posljedice prouzrokovane već navedenim stavkama jeste da su mladi izgubili interesovanje da se iskažu kroz umjetnost.
U cilju rješavanja ovog problema, odlučili smo umjetnost promovisati među mladima! I tako smo došli na ideju za seminar pod nazivom “ARTivizam”… ARTivizam je projekat lokalnog tima Gradačac ASuBiH, odnosno seminar na temu fotografije, crtanja i kreativnog pisanja. Cilj ovog projekta je promovisanje umjetnosti među mladima, te stvaranje platforme i mjesta za iskazivanje talenata!

Datum održavanja je od 11. do 15. augusta.
Hrana, smještaj i refundacija su osigurani od strane organizatora (refundacija samo učesnicima izvan TK).
Tokom ovog projekta, mladi će dobiti platformu sa mogućnošću iskazivanja svojih talenata, promociju vlastitog rada uz mogućnost sticanja mnogih novih spoznaja, vještina i tehnika. Kroz ove aktivnosti, srednjoškolci skloni umjetnosti podijeliti će iskustva sa sebi sličnima te postati slobodniji da se umjetnički iskazuju. Na taj način, motivisati ćemo srednjoškolce da rade na polju umjetnosti, za koju su zainteresovani. Obrađivati ćemo teme fotografije, crtanja i kreativnog pisanja. Želimo da se svaki učesnik isproba u svakoj grani umjetnosti, a također na kraju, i da spoji vještine naučene tokom seminara.
Uz teoriju, tu je i praktičan rad. Učesnici će dobiti iste uslove, i moraju se istaknuti među drugima. Nakon svega urađenog, praktičan rad iz sve 3 prethodno navedene grane umjetnosti stavljamo na izložbu zadnji dan seminara.
Ovim rješavamo problem manjka edukacije za umjetnost koja mladima itekako nedostaje.
Link za prijavu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSIVAD1l5YGxnT0T2elw5Xlm7DykhH0ht94RVuM8qGhw3L1A/viewform
Za sva pitanja, ideje i sugestije, možete nas kontaktirati na:
E-mailu: lt.gradacac@gmail.com, ajkunicismar@gmail.com
Telefon: 062483643
Facebook: Ismar Ajkunic
Instagram: @asubih.gradacac, @artivizam.gradacac, @ismarr9

Posljednji postovi