Belma Nahić: CPCD – DIGITALNA AKADEMIJA

CAT Bosna i Hercegovina svojim prisustvom na društvenim mrežama ponudila je mladima u BiH i regionu nove pristupe u aktivizmu, naročito kada je riječ o onom koji se dešava na društvenim mrežama.

Stoga u želji da svoje znanje prenesemo i na ostale mlade širom Bosne i Hercegovine, u saradnji sa eminentnim omladinskim radnicama iz Srbije Ivanom Volf i Marinelom Šumanski donosimo našu drugu Digitalnu akademiju za menadžere društvenih mreža!

Predstavite sebe i svoju organizaciju?
Moje ime je Belma Nahić. Po zanimanju sam ekolog i naučni istraživač. Uživam u istraživanju prirode, brizi za okoliš i promociji dobrih ekoloških standarda i praksi. Trenutno volontiram u organizaciji Centar za promociju civilnog društva pri projektu Misli o prirodi! .
Misija CPCD organizacije je doprinos jačanju civilnog društva u BiH kroz pružanje podrške razvoju organizacija civilnog društva i njihovoj međusobnoj saradnji i umrežavanju, uspostavljanju okvira za efikasne odnose sa vladinim i profitnim sektorom i razvoj građanskog aktivizma, kao i kroz promociju neprofitnog sektora kao kvalitetnog i nezaobilaznog aktera u društveno-ekonomskom razvoju zemlje.
Dio si druge CAT Digitalne Akademije, koja su tvoja očekivanja?
Moja očekivanja za CAT Digitalnu akademiju su da naučim kako provesti ideju u djelo, kako da moja poruka dopre do što većeg broja ljudi i na koji način društvene mreže i digitalni marketing mi mogu pomoći u tome. Naravno, voljela bih upoznati i druge mlade aktiviste i njihove planove i ideje za poboljšanje kvaliteta života mladih osoba u BiH.
Online aktivizam, šta smatraš da su njegove prednosti i da li postoje mane?
Prednosti online aktivizma je pružanje platforme preko koje možemo prenijeti našu poruku većem broju ljudi, te ih i tako zainteresirati za naš rad i motivirati ljude na promjene. Mana online aktivizma se ogleda da iako ponekad naša kampanja može imati širok doseg on nije dovoljan za pokretanje stvarnih promjena u našem društvu.
Koja je tvoja poruka mladima u Bosni i Hercegovini?
Moja poruka za mlade u BiH je da se učimo suradnji, toleranciji, da pokrećemo diskusije i da poštujemo različita mišljenja te da razvijamo inovativne pristupe problemima s kojima se BiH i mladi u njoj susreću kako bismo predstavili potencijal naše zemlje u najboljem svjetlu.