Selma Obralić: SCN Maglaj – DIGITALNA AKADEMIJA

CAT Bosna i Hercegovina svojim prisustvom na društvenim mrežama ponudila je mladima u BiH i regionu nove pristupe u aktivizmu, naročito kada je riječ o onom koji se dešava na društvenim mrežama.

Stoga u želji da svoje znanje prenesemo i na ostale mlade širom Bosne i Hercegovine, u saradnji sa eminentnim omladinskim radnicama iz Srbije Ivanom Volf i Marinelom Šumanski donosimo našu drugu Digitalnu akademiju za menadžere društvenih mreža!

Predstavite sebe i svoju organizaciju?

Zovem se Selma Obralić i imam 16 godina. Kada se predstavljam, najradije pričam o svom aktivizmu! Član sam mnogih udruženja i polaznik raznih seminara, edukacija, akademija i kampova, ali na CAT Digitalnoj Akademiji predstavljala sam Udruženje mladih “Pod našom trvđavom-Sub Castro Nostro” Maglaj. Udruženje je počelo sa radom 2019., obilježavanjem 100 godina “Čabrine kafane” u Maglaju, kroz poeziju, dramu i ugodnu atmosferu. Dvije godine kasnije, odigrali smo mnoge predstave, obilježevali značajne datume, radili eko projekte, izložbe, radionice,  kamp i mnogo više. Jedni smo od malobrojnih udruženja u Maglaju, ali naprepoznatljiviji. Radimo na tome da dokažemo da kultura i umjetnost postoje u našem gradu i da smo mi mladi, njegova budućnost. 

Dio si druge CAT Digitalne Akademije, koja su tvoja očekivanja?

Moja očekivanja su već ispunjena, a nismo ni završili! Mislim da smo dobili odlične smjernice i podršku za naše online kampanje. Predavači i organizatori su jako pristupačni i odgovorili su na sva postavljena pitanja. 

Online aktivizam, šta smatraš da su njegove prednosti i da li postoje mane?

Najveća prednost online aktivizma jeste pristupačnost. U svijetu gdje je na internetu svaka generacija, iznimno je lako ciljati na određenu grupu. Online aktivizmom svako može da se bavi, bez ikakve novčane barijere ili dozvole lokalnog autoriteta. Naravno, za vrijeme pandemije, nismo uopšte imali priliku da radimo aktivizam koji nije online, pa je jako zahvalan i u ovako specifičnim situacijama. I osim svega toga, naš aktivistički sadržaj može da bude “viralan”!
Ono što vidim kao manu online aktivizma jeste i jedna od prednosti, a to je da ga može uraditi svako. Javlja se propaganda i širenje radikalnih ideja, ali edukacije kao ove služe da to prepoznamo! Isto tako, ne možemo da iskusimo atmosferu offline aktivizma, i razgovaramo sa ljudima bez da nas dijeli ekran. 

Koja je tvoja poruka mladima u Bosni i Hercegovini?

Činjenica je da imamo nisku kvalitetu života i da trpimo propuste nadležnih, ali to trebamo prepoznati i svhatiti da smo mi njihovi nasljednici. Trebamo shvatiti da smo i mi odgovorni, i to kroz neformlano obrazovanje koje nudi ono što ne nudi formalno.