Besplatna linija za pomoć: “Plavi telefon” proširio radno vrijeme

Plavi telefon, savjetodavna linija za djecu i mlade, je proširila svoje radno vrijeme te je sada dostupna i vikendom u terminu od 09:00 do 13:00, dok je radnim danima linija dostupna od 09:00 do 17:00 časova.
Naime, Plavi telefon je od 13. marta dostupan za sve građane iz cijele Bosne i Hercegovine, a koji imaju problem koji se tiče trenutnog stanja sa pandemijom COVID-19. Svjesni da pandemija i sve mjere koje su preduzete mogu izazvati različite neprijatnosti građanima, te povećanu potrebu za psihološkom podrškom, odlučili su da svoj fokus sa djece prošire i na sve ostale građane BIH. U saradnji sa Društvom psihologa Republike Srpske, oformljen je i tim psihoterapeuta kojima će, ukoliko bude bilo potrebe, biti proslijeđeni pozivaoci kojima je potrebna intenzivnija podrška.
PLAVI TELEFON TE TREBA: Poziv za nove volontere i volonterke ...
Nakon što je utvrđeno da je za 15 dana rada, bilo više od 150 propuštenih poziva tokom dana vikenda, nastojali su da prošire radno vrijeme i tako odgovore na većinu upućenih poziva. Zahvaljujući partnerstvu sa organizacijom „Save the Children“ ovo proširenje je omogućeno.
Do sada su primili više od 190 poziva sugrađana, koji su upravo u vezi sa situacijom sa pandemijom COVID-19. Građani većinom pozivaju zbog različitih osjećanja straha, zabrinutosti, usamljenosti te problema sa snom. Na liniji su angažovana dva obučena savjetnika kao i volonteri/savjetnici koji imaju dugogodišnje iskustvo u radu na Plavom telefonu.
Podsjećamo da je Udruženje „Nova generacija“ iz Banje Luke pokrenulo Plavi telefon 2013. godine koji je bio namijenjen da pruži savjetodavnu i psihološku podršku djeci i do danas je primio više od 15.800 poziva. Zahvaljujući kompaniji Mtel usluga je potpuno anonimna i besplatna za sve linije mobilne i fiksne telefonije u BIH.
Plavi telefon: 080 05 03 05
eTrafika.