Plavi telefon pokrenuo chat savjetovanje: Uz podršku problemi su manji

Od 1. decembra „Plavi telefon“ Savjetodavna linija za djecu i mlade pokrenula je online anonimno chat savjetovanje.
Depression, suicidal thoughts rising among young adults: Study
Naime, djeca i mladi će putem telefona ili računara na web sajtu www.plavitelefon.ba imati mogućnost dopisivati se sa obučenim savjetnicima o problemima koje imaju. Važno je napomenuti da djeca i mladi neće morati otkrivati svoj identitet tokom dopisivanja. Chat savjetovanje će bit aktivno radnim danima od 09:00 do 17:00, a usluga je obezbijeđena zahvaljujući organizaciji Save the Children i kompaniji Mtel.
„Plavi telefon“ se za ovaj korak odlučio nakon uvida da je tokom restriktivnih mjera povodom pandemije virusa korona došlo do pada broja poziva od strane djece. Ovakva pojava se dogodila na svim savjetodavnim linijama za djecu i mlade u svijetu, ali se u isto vrijeme povećao broj javljanja putem e- maila i opcije chat. Takođe ovaj podatak može da ukaže na to da postoji mogućnost da djeca nisu imala dovoljno prostora i sigurnosti da pozivaju liniju i vode razgovore koji mogu trajati duže vremena. Pored toga, djeluje nam kako je dopisivanje postalo dominantan način komunikacije kod mladih, te smo upravo zbog toga i mi pokrenuli chat savjetovanje kako bi djeca imala još jedan kanala komunikacije na kojem mogu dobiti podršku.
Chat savjetovanje je važan resurs i za djecu koja trpe uznemiravanja putem interneta. Djeca će tako imati mogućnost da putem ove opcije šalju uznemirujuće sadržaje kojima su izloženi, kao što su linkovi, fotografije, video sadržaji i prepiske sa drugima, te dobiju adekvatnu podršku i prijave nasilje, ukoliko žele.
Ovom prilikom smo kreirali i informativnu kampanju „Uz podršku, problemi su manji“ sa kojom želimo da ukažemo stanovništvu i djeci na postojenje naših usluga, ali i važnost traženja podrške. Veoma nam je važno da djeca znaju da nisu sama, da ne moraju trpiti nasilje i da je u redu da traže podršku. Plavi telefon je tu za njih i za bilo kakav problem sa kojim se suočavaju. Tim povodom smo kreirali 5 video uradaka sa ciljem informaisanja stanovništva kada i kako mogu da nam se jave, ali i da ukažemo na moguće opasnosti kojima je dijete izloženo na internetu.
Podsjećamo Vas da je Udruženje „Nova generacija“ pokrenula uslugu „Plavi telefon“ 2013. godine. Do danas je telefon primio preko 20 000 poziva i uputio preko 100 prijava sumnji na nasilje nad djecom u BIH. Usluga je, zahvaljujući kompaniji Mtel potpuno besplatna iz svih mreža u BIH, a na pozive djece odgovaraju obučeni savjetnici i psiholozi.

(Magazin Buka)