Besplatni kursevi za turističke vodiče i tour operatore

Online platforma Be a Better Guide pruža niz besplatnih kurseva i treninga za turističke radnike/ce širom svijeta. Kroz ove kurseve se obrađuje diverzitet tema, a sve s ciljem poboljšanja rada biznisa u turizmu, kao i cjelokupnog iskustva turista.

Nije loše iskoristiti ovo vrijeme za kreiranje novih ideja i zanimljivih sadržaja jednog dana kada nam se turisti vrate, zar ne?
(Hoću.ba)