BOLJOM KOMUNIKACIJOM I EDUKACIJOM MLADIH DO SNAŽNIJEG POSLOVNOG AMBIJENTA U GRADIŠCI

„Zaista se radujemo najavljenoj inicijativi i sa velikom pažnjom ćemo pristupiti prijedlozima i zaključcima sa ovog okruglog stola. Uočili smo probleme u komunikaciji između građana i institucija kao i nizak nivo edukacije, odnosno prilika za edukaciju koje se tiču razvoja i pokretanja biznisa i spremni smo dati svoj doprinos da se poboljša trenutno stanje“, istakli su predstavnici Gradske uprave Grada Gradiška na juče održanom okruglom stolu na temu “Izazovi pokretanja vlastitog biznisa-mogućnosti i barijere“, kojem su još prisustvovali predstavnici civilnog društva, Biroa za zapošljavanje, Gradske razvojna agencije kao i odbornici Skupštine Grada Gradiška.

Jačanje besplatne pravne službe pri Gradskoj upravi koja bi asistirala građanima pri regstraciji biznisa, digitalizacija procesa registracije firme, edukacija mladih za pisanje biznis planova, razvoj prakse za mlade u lokalnim preduzećima, otvaranje novih kanala komunikacije putem kojih bi Gradska uprava informisala građane o podsticajima i mogućnostima u raznim sferama biznisa na teritoriji grada, razvoj poslovnog inkubatora sa naglaskom na mlade i žene – samo su neki od zaključaka sa okruglog stola.
“Veliko mi je zadovoljstvo što sam bio u prilici da se odazovem na ovaj poziv jer mi je tema jako bliska i od suštinskog je značaja za živote ljudi u našem gradu. Kao grad smo spremni učiniti sve što je okviru zakona i naših nadležnosti kako bi pospješili privredni ambijent u našem gradu, posebno u doba ali i nakon pandemije. Raduje me i što sam vidio dosta mladih ljudi koji su uzeli učešće i dali svoje prijedloge vrijedne pažnje. Istakao bih da su po mom mišljenju uočeni problemi u komunikaciji sa građanima kao i u edukaciji i neformalnom obrazovanju“, istakao je Goran Mirjanić načelnik Odjeljenje za poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Gradiška.
Prisutni su razgovarali i o usvojenoj Strategiji razvoja Gradiške od 2019.- do 2027. godine, prilikama u dodatnom razvoju voćarstva i pčelarstva, poreskoj politici, subvencionisanju određenih oblasti privrede od strateškog interesa za grad, razvoju novih poslovnih zona uz novi most na rijeci Savi, kao i o privlačenju radnika iz “freelance” industrije u Gradišku.
“Današnji okrugli sto je pokazao veliku kulturu dijaloga u ovom gradu i to je nešto na šta Gradiška treba biti ponosna. Čuli smo odlične prijedloge od strane mladih kao i od organizacija civilinog društva o tome kako poboljšati poslovni ambijent. Gradska uprava je zaista pokrenula neke stvari sa mrtve tačke, ali uvidjeli smo da postoje određeni problemi koji onemogućavaju još bolje rezultate. MI ćemo na osnovu iznesenih stavova kreirati inicijativu koja bi pospješila procese i ohrabrila ljude, posebno mlade i žene, da se upuste u stvaranje sopstvenog biznisa”, istakao je Željko Ninković, projekt koordinator Centara civilnih inicijativa.
Na okruglom stolu u organizaciji Centara civilnih inicijativa su takođe prisustvovali predstavnici UG Gradiška incijativa mladih „GRIN“ i UG MOST i LAG SAVUS ispred civilnog društva, dok su ispred Gradske uprave učestvovali predstavnici Odjeljenja za razvoj i međunarodne projekte i Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti, predstavnici razvojne agencije, kao i šef Biroa za zapošljavanje Gradiška Obrenka Balta.
Ispred Skupštine grada prisustvovala je odbornica Jovana Kodić i odbornik Zoran Vekić.
(lookalno.ba)