Da li su osobe s poteškoćama u razvoju dovoljno uključene u rad mjesnih zajednica?

Sprovedena istraživanja govore da osoblje MZ treba imati proaktivan pristup osobama sa poteškoćama u razvoju i penzionerima kako bi ih u što većoj mjeri uključili u svoj rad i omogućili ostvarivanje njihovih prava.
Слика може припадати текст који гласи „WWW.LOOKALNO.BA DA LI SU OSOBE SA POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU DOVOLJNO UKLJUČENE U RAD MZ? 田田田“
Pri tome nije poželjno izdvajati posebne aktivnosti za njih, nego ih integrisati u postojeće aktivnosti i omogućiti im jednak pristup uslugama kao i svim ostalim građanima.
Postojanje pristupnih rampi i prilaza na zgradama u kojima su smještene MZ, kao i drugih potrebnih pomagala, prva je pretpostavka za uključivanje osoba s poteškoćama u razvoju u rad MZ. Sam nedostatak adekvatnih prilaza i pomagala shvata se kao poruka da nisu dobrodošli u prostorije MZ.
Pored rješenja za fizičke prepreke, od velikog značaja su edukacija i društvene aktivnosti, u kojima MZ može imati ključnu ulogu i biti od velike pomoći.
Postoji jako malo aktivnosti, radionica ili volonterskih angažmana za osobe sa poteškoćam u razvoju u MZ, ali i nedostatak sportskih aktivnosti putem kojih bi se organizovala okupljanja.
Isto tako, alarmantan je položaj žena sa poteškoćama u razvoju koje su veoma diskriminirane što se tiče zapošljavanja, a veliki broj ima samo osnovno obrazovanje.
Vrijedi napomenuti da MZ mogu pokrenuti aktivnosti kroz koje bi obezbijedile zaposlenje osobama s poteškoćama u razvoju koje mogu značajno doprinijeti radu MZ.
Šta vi mislite – da li su osobe sa poteškoćama u razvoju dovoljno uključene u rad vaše mjesne zajednice? Kako unaprijediti njihov položaj u MZ? Pišite u komentarima na lookalno.ba