GRAĐANSKOM INICIJATIVOM DO BOLJE INFRASTRUKTURE U KALESIJI

Da li je potrebno veće učešće mladih u rasprave o unapređenju infrastrukture u općini Kalesija? Da li Kalesija konačno može dobiti biciklističku stazu i parking za bicikle? Da li se može unaprijediti bezbjednost pješaka u saobraćaju i sigurnost građana/ki općenito? Da li Kalesija može dobiti gradski park i više zelenih površina u gradu?

Ovo su samo neka od pitanja koja su postavljena na Okruglom stolu u Kalesiji na temu “Unapređenje infrastrukture u Općini Kalesija – sa fokusom na mlade” koji je održan 16.06.2021. godine u Bosanskom kulturnom centru “Alija Izetbegović” u Kalesiji. Učešće na događaju su uzeli predstavnici Općinske uprave, vijećnici u Općinskom vijeću, predstavnici omladinskih i ekoloških udruženja, te predstavnik Turističke organizacije.
Šef službe za komunalne poslove i civilnu zaštitu i pomoćnik načelnika Općine Kalesija, gospodin Hazim Halilović, izjavio je da Strategija lokalnog razvoja Općine Kalesija 2018 – 2027. g. predstavlja kvalitetan dokument, ali ako ne budu predviđena sredstva u budžetu za njenu implementaciju, može ostati samo mrtvo slovo na papiru. Veliki izazov za Općinu predstavljaju nedostaci i preoterećenost kanalizacionog sistema i potrebno je uvesti kvalitetan sistem prečišćavanja otpadnih voda a što je prilično skup projekat koji Općina ne može samostalno finansirati, istakao je  gospodin Halilović.
Na okruglom stolu je predloženo da Općina u narednom periodu organizuje dodatne tematske okrugle stolove na specifične teme iz predmetne oblasti u cilju implementacije Strategija lokalnog razvoja Općine i unapređenju infrastrukture. Svi učesnici okruglog stola složili su se da je neophodne veće uključivanje predstavnika mladih u kreiranje lokalnih javnih politika, pa tako i u javne rasprave o unapređenju infrastrukture u općini.
Prof. dr. Muhamed Omerović, predsjednik Ekološkog saveza Tuzlanskog kantona, istakao je da je potrebno formiranje više zelenih površina u gradu i okolini i aktivan rad lokalne samouprave na zaštiti životne sredine i prostora.
Na samom događaju dogovoreno je i precizirano više specifičnih inicijativa za unapređenje infrastrukture, sa fokusom na mlade, od kojih izdvajamo:

  • Izgradnju biciklističke staze u Kalesiji i parkinga za bicikla u centru grada,
  • Formiranje drvoreda i šetališta od kružnog toka u Kalesiji do izletišta Vis,
  • Unapređenje bezbjednosti pješaka u saobraćaju kroz postavljanje ležećih policajaca na najprometnijim mjestima i veće prisustvo policajaca na ulicama posebno u večernjim satima.

Iz Centara civilnih inicijativa ističu da će izneseni argumenti i doneseni zaključci sa okruglog stola poslužiti kao osnov za kreiranje građanske inicijative koja će u narednom periodu biti upućena nadležnima organima općinske uprave.
(lookalno.ba)