Da li su mladi dovoljno uključeni u rad mjesnih zajednica?

Mladi u nekim sredinama ne razumiju dovoljno funkciju i svrhu mjesnih zajednica, neki čak pretpostavljaju da se mjesne zajednice većinom nalaze u ruralnim sredinama. Neke od uspješnih projekata, ali i problema, pogrešno pripisuju mjesnoj zajednici, iako je to nadležnost opštine/općine ili čak viših nivoa vlasti.
Not Enough Work Experience! Should You Start Looking For A Job While You're  Studying? | Faze
S druge strane, većina mladih ima vrlo kreativne ideje o vrsti projekata koje bi željeli inicirati kroz mjesnu zajednicu, ali s obzirom da nisu uključeni u njihov rad, ne znaju na koji način bi mogli pokrenuti takve inicijative. To samo po sebi podcrtava potrebu za većim uključivanjem mladih osoba, ali i njihovom informisanju I educiranju o radu i ulozi mjesnih zajednica, kako bi ih oni prepoznali kao mehanizam za ispunjenje interesa te grupacije.
Takođe, mladi generalno bolje poznaju tehnologije, naročito savremene načine komuniciranja, što bi bio velik doprinos u radu mjesnih zajednica ukoliko bi se mladi aktivnije uključili. Mladi mogu doprinijeti I kroz kreativnost i davanje ideja za projekte. Ali, generalni trend u BiH jeste da se mišljenje mladih dovoljno ne cijeni, pogotovo stavovi i mišljenje mladih žena. Oni koji pokušaju uticati na rad MZ često nailaze na otpor.
Jedan od načina putem kojih bi se mladi mogli uključiti u rad MZ jeste organizacija volonterskih akcija, npr. čišćenja i uređivanja parkova ili zelenih površina, zaštita okoliša, gdje se uz minimalna ulaganja mladi mogu angažovati i doprinijeti boljem kvalitetu života u zajednici. Pri tome je najbitnije probuditi aktivistički duh kod mladih ljudi, koji je onda potrebno zadržati kroz slične aktivnosti, naročito ako mladi sami prepoznaju korist i osjete zadovoljstvo što na taj način doprinose MZ. Tu postoji prostor i za veću saradnju između škola i MZ kako bi se među učenicima podigla svijest o potrebi zaštite okoliša.
Isto tako, amaterski sport je zapostavljen u odnosu na profesionalni ili poluprofesionalni, a zapravo može itekako doprinijeti jačanju uloge MZ u unapređenju života mladih ljudi, ali i drugih kategorija. Amaterski sport može takođe biti jedan od mehanizama borbe protiv maloljetničke delinkvencije, vršnjačkog nasilja, vandalizma, itd.
Recite nam šta vi mislite – da li su mladi dovoljno uključeni u rad mjesnih zajednica? Kako ih motivisati da se više uključe? Kakva su iskustva mladih u vašim mjesnim zajednicama?
(lookalno.ba)