Brčko: Poziv srednjoškolcima da se prijave na konkurs za najbolji videoklip

KONKURS ZA NAJBOLJI VIDEOKLIP NA TEMU – “Izolacija?! – Hej, konačno sam upoznao /la svoje ukućane”
How to Get Started Making YouTube Videos
Objašnjenje projekta i uslovi konkursa:
Zbog promjena u načinu života koje su posljedica širenja virusa COVID-19, mnogi mladi su prinuđeni na online nastavu, na drugačiji način druženja ili kontaktiranja sa drugima, da na drugačiji način provode svoje slobodno vrijeme, susreću se sa pravilima koja nisu do sada bila primjenjivana kao i sa raznim ograničenjima, itd. Kretanje i socijalni kontakti su se najčešće ograničili na užu okolinu, bliske osobe ili rodbinu. Ubrzani tempo života modernog čovjeka pun je stresa, a druženje sa najbližim članovima porodice se nekad odvijalo najviše ili samo  za vrijeme praznika ili u posebnim slučajevima. Roditelji su uglavnom na poslu, a djeca u školi. Statistike i stručnjaci pokazuju da je pojava COVIDA-19 prouzrokovala neke promjene u odnosima između članova porodice- na bolje tj. zbližavanjem ili nažalost i na gore (postotak razvoda i nasilja u porodici povećan je za čak  50 %).
Želimo da znamo kako doživljavate izolaciju u svojoj kući? Da li se i koliko nešto promijenilo u vašim porodičnim odnosima? Da li su se promijenili vaši stavovi o vašim obavezama/odgovornostima prema najbližima? Željeli bismo da to prikažete na način kako to vama odgovara – duhovito, šaljivo ili nekako drugačije.
 

Ciljevi projekta:

  1. Razvijanje svijesti o pravima i odgovornostima unutar porodice
  2. Razvijanje takmičarskog duha i optimizma u vrijeme izolacije
  3. Promocija ljudskih prava
  4. Razvijanje tolerancije

                                                                       
Uslovi takmičenja:
Učenici bi trebali snimljenim videoklipom, sa ili bez odgovarajućeg teksta, odgovoriti na temu i pri tome afirmisati neke od ciljeva projekta  “Izolacija?! – Hej, konačno sam upoznao /la svoje ukućane”
Videoklip ne treba biti duži od  3 min. U izradi videoklipa učenici se mogu koristiti različitim tehnikama, animacijama, fotografijama, crtežima, karikaturom i  sl.
 
Nagrade:
I mjesto 150 KM
II mjesto 70 KM
II mjesto 30 KM
 
Kriteriji za ocjenjivanje:

  1. Glavna pouka ili poruka videoklipa
  2. Originalan prikaz
  3. Inovacija

                                                                         
Pravo učešća:
Pravo učešća imaju svi učenici srednjih škola Brčko distrikta BiH. U dostavi radova navesti osobne podatke, naziv škole, razred i kontakt telefon.
 
Posebne napomene:
Organizatori zadržavaju pravo da u cilju promocije projekta i objave rezultata javno publikuju pristigle radove, te njihovog  djelimičnog ili potpunog korištenja uz obavezu navođenja podataka o autoru. Svi učesnici konkursa slanjem svojih radova daju odobrenje organizatoru da javno raspolažu podacima u smislu objave ličnih podataka i samog rada.
Videoklipovi se dostavljaju (putem Google drive, wetransfer ili na neki drugi način) na mail info@fontana.ba do 28.12.2020. godine do 13:00  sati.
Radovi će biti, bez osobnih podataka i pod šifrom, proslijeđeni komisiji za ocjenu radova.
Rezultati konkursa će biti objavljeni 11. 1. 2021. godine. na web portalu Fontana.ba.
(infobrcko.com)
 

Posljednji postovi