Briefing nudi podršku novoosnovanim malim/srednjim preduzećima i nevladinim organizacijama

Rok prijave 20.10.2020
Briefing je dio regionalne kompanije koja se već više od 20 godina bavi praćenjem i analizom tendera/nadmetanja u regiji.  Briefing će kao društveno odgovorna kompanija besplatno dodijeliti deset pretplata i to:

  1. a) pet godišnjih pretplata za „Praćenje tendera u BiH“ za novoosnovana mala preduzeća
  2. b) pet godišnjih pretplata za „Praćenje tendera/konkursa u BiH“ za NVO organizacije/udruženja


Uslovi konkursa:
Na konkurs se mogu prijaviti

  1. sva novoosnovana mala ili srednja preduzeća koja su osnovana u BiH u prethodne tri godine, tačnije nakon 01.10.2017. godine.
  2. NVO ili udruženja registrovana na području BiH.

Briefing BiH će odabranim korisnicima omogućiti godišnju pretplatu za praćenje tendera/konkursa u BiH.
Dokumentacija:
Preduzeća:
– dokaz o registraciji-sudsko rješenje (skeniran, .pdf)
– ID/PDV uvjerenje (skenirano, .pdf)
– kontakt podaci (kontakt osoba, e-mail, broj telefona)
– kratko motivaciono pismo (do jedne kucane stranice teksta .doc ili .pdf)
NVO/udruženja:
– dokaz o registraciji (skeniran, .pdf)
–  kontakt podaci (kontakt osoba, e-mail, broj telefona)
– kratko motivaciono pismo (do jedne kucane stranice teksta .doc ili .pdf)
Prijava i rok:
Konkurs je otvoren do 20.10.2020. godine do 16:00 sati.
Prijave se primaju isključivo elektronski putem e-maila na adresu: briefing@briefing.ba sa naslovom-subject:  ‘Prijava na konkurs- naziv firme/udruženja‘. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
(mreža-mira)