Budućnost pripada mladima

Dana 21. i 22. maja 2021. godine, nekoliko studenata četvrte godine sudija za Njemački jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici zajedno sa profesoricom svog Odsjeka učestvuju na Drugoj međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji pod simboličnim nazivom „Prozor u svijet obrazovanja, nauke i mladih“, koja se organizuje  na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, putem online linka.

Studenti Emina Horić, Adelisa Behramović, Adnan Valentić, Emina Sinanović, Nihada Sotfić i Elma Šut zajedno sa profesoricom Belmom Polić ranije su radili na kreiranju online glosara njemačkih i bosanskih neologizama, nastalih za vrijeme pandemije korona virusa, koje možete pogledati putem linka  https://ff.unze.ba/corona-lingua-de/ .
Kao dva ploda istraživanja o neologizmima u bosanskom i u njemačkom jeziku, nastala su i dva originalna naučna rada pod nazivima „Kreativna online nastava na predmetu Teorija prevođenja I“ i „Njemačko-bosanski korona glosar kao rezultat online nastave“.

Vizija konferencije jeste da Pedagoški fakultet postane simbolom okupljanja najvećih stručnjaka nastavnog procesa svih nivoa obrazovanja i mjesto razmjene najinovativnijih i najkreativnijih ideja. Treća konferencija je planirana za tek dvije godine, a studenti su zajedno sa profesoricom Belmom Polić zauzeli svoja mjesta i svojih par minuta za svoja izlaganja.
Glavne teme Druge međunarodne naučno-stručne konferencije su:
1. Online nastava – novi izazovi u obrazovanju;
2. Djeca s teškoćama u razvoju u doba pandemija;
3. Inovacije u odgoju i obrazovanju.

„Kao profesor i inicijator cijelog projekta vezanog za izradu glosara i naučnih radova, ja sam ponosna na moje studente, zato sto je učešće u ovakvoj jednoj ozbiljnoj konferenciji njima potvrda da su na pravom putu, kada je njihovo obrazovanje u pitanju. A kao čovjeku, rad na ovakvom ozbiljnom projektu mi je pružilo priliku da se zbližim s mladim, pametnim ljudima, od kojih sam i ja učila. Drago mi je da na budućnost pripada mladima.“ – Belma Polić
Autorica teksta: Emina Horić