Radionica za mlade aktiviste/ice u Tuzli

Radionica za mlade aktiviste/ice u Tuzli

𝐏𝐫𝐚𝐯𝐚 𝐢 𝐬𝐥𝐨𝐛𝐨𝐝𝐞 𝐧𝐚𝐦 𝐣𝐞𝐬𝐮 𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐫𝐚𝐧𝐞 𝐫𝐚𝐳𝐥č𝐢𝐭𝐢𝐦 𝐤𝐨𝐧𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐣𝐚𝐦𝐚 𝐤𝐨𝐣𝐞 𝐣𝐞 𝐧aš𝐚 𝐝rž𝐚𝐯𝐚 𝐩𝐨𝐭𝐩𝐢𝐬𝐚𝐥𝐚, 𝐚𝐥𝐢 𝐮𝐬𝐥𝐣𝐞𝐝 𝐛𝐫𝐨𝐣𝐧𝐢𝐡 𝐬𝐭𝐞𝐫𝐞𝐨𝐭𝐢𝐩𝐚, 𝐩𝐫𝐞𝐝𝐫𝐚𝐬𝐮𝐝𝐚 𝐢 𝐧𝐞𝐩𝐨𝐳𝐧𝐚𝐯𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐦𝐞𝐡𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐦𝐚 𝐳𝐚š𝐭𝐢𝐭𝐞, 𝐫𝐚𝐳𝐥𝐢č𝐢𝐭𝐢 𝐥𝐣𝐮𝐝𝐢 𝐛𝐢𝐯𝐚𝐣𝐮 𝐦𝐞𝐭𝐚 𝐠𝐨𝐯𝐨𝐫𝐚 𝐢 𝐳𝐥𝐨č𝐢𝐧𝐚 𝐢𝐳 𝐦rž𝐧𝐣𝐞.  Praksa pokazuje da je broj komentara koji...