Poziv za 𝐥𝐢𝐤𝐨𝐯𝐧𝐢 𝐢 𝐥𝐢𝐭𝐞𝐫𝐚𝐫𝐧𝐢 𝐧𝐚𝐭𝐣𝐞č𝐚𝐣 𝐧𝐚 𝐭𝐞𝐦𝐮 “𝐈𝐳𝐠𝐫𝐚𝐝𝐧𝐣𝐚 𝐦𝐢𝐫𝐚”.

Poziv za 𝐥𝐢𝐤𝐨𝐯𝐧𝐢 𝐢 𝐥𝐢𝐭𝐞𝐫𝐚𝐫𝐧𝐢 𝐧𝐚𝐭𝐣𝐞č𝐚𝐣 𝐧𝐚 𝐭𝐞𝐦𝐮 “𝐈𝐳𝐠𝐫𝐚𝐝𝐧𝐣𝐚 𝐦𝐢𝐫𝐚”.

U sklopu projekta “Otkrijmo boje aktivizma” Udruženje mladih “Trik” raspisuje poziv za 𝐥𝐢𝐤𝐨𝐯𝐧𝐢 𝐢 𝐥𝐢𝐭𝐞𝐫𝐚𝐫𝐧𝐢 𝐧𝐚𝐭𝐣𝐞č𝐚𝐣 𝐧𝐚 𝐭𝐞𝐦𝐮 “𝐈𝐳𝐠𝐫𝐚𝐝𝐧𝐣𝐚 𝐦𝐢𝐫𝐚”. Kroz priču i crtež predstavi na koji način zamišljaš izgradnju mira u svijetu, šta za tebe...