Centar za razvoj omladinskog aktivizma CROA -Anketni upitnik “Mladi protiv korupcije”

Centar za razvoj omladinskog aktivizma CROA počinje sa realizacijom projekta “Mladi protiv korupcije: Nemoj biti najslabija karika” realizujemo uz podršku USAID Bosnia and Herzegovina i Centri civilnih inicijativa (CCI)

Želimo ohrabriti studente da otvoreno govore o slučajevima korupcije na fakultetima Univerziteta u Sarajevu i Istočnom Sarajevu i zajedničkim aktivnostima boriti se za suzbijanje korupcije.
Tim povodom, provodimo i istraživanje percepcije studenata o postojanju korupcije na Univerzitetu u Sarajevu te Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.
Anketu popunite na LINKU