Da li želite da unaprijedite mjesto u kojem živite?

Prijavite se kako biste bili izabrani kao jedna od pet urbanih kampanja u Bosni i Hercegovini koje će dobiti podršku. Rok za prijavu je 2. april 2021.
životna sredina Archives - PRIME Communications
Centar za životnu sredinu u saradnji sa organizacijom One Street iz Arizone, uz podršku fondacija Trust for Mutual Understanding i Heinrich Boll – zagovornicima održive mobilnosti i urbanog dizajna predstavlja radionice o planiranju kampanja.
Lideri pet izabranih kampanja dobiće personalizovane smjernice za izradu planova kampanje, finansijsku pomoć za pohađanje trodnevne radionice, te finansijsku podršku koja će osigurati realizaciju planiranih aktivnosti.
Rad na kampanjama započinje u maju, a vrhunac će biti serija radionica u junu.
Ako ste zainteresovani, popunite ovu prijavu do 2. aprila: https://forms.gle/gd7AU5bPETrfzatPA