Digital Futures Seminar

Važnost digitalnog rada s mladima je porasla i promijenila se kao rezultat COVID-19. Rad na internetu postao je suštinski dio naše prakse. Da li su omladinske organizacije zaista ugradile digitalni omladinski rad u strategije i vizije svog rada?

Ovaj online seminar ima za cilj raspraviti trenutni kontekst digitalnog rada s mladima nakon COVID-19 i ispitati novi krajolik implementacije digitalnog omladinskog rada s mladima.

Događaj će se fokusirati na digitalizaciju sektora omladinskog rada i prakse omladinskog rada, te izazove i mogućnosti za sektor omladinskog rada.

Posebne karakteristike ovog kursa:

Interaktivno, raznoliko i zanimljivo online dijeljenje i iskustvo učenja s onima koji pružaju i upravljaju radom s mladima
Platforma za istraživanje i potvrđivanje digitalne prakse rada s mladima
Prilika za doprinos i razmjenu alata, metoda i/ili iskustava digitalne prakse
Prilika za umrežavanje za upoznavanje i povezivanje sa omladinskim radnicima koji dijele slična profesionalna interesovanja
Šta možete očekivati ​​od ovog seminara (ciljevi):

Razviti bolje razumijevanje praksi i pristupa digitalnog rada s mladima
Imajte priliku da istražite i razmijenite digitalne metodologije i alate za rad s mladima
Temelj za budući razvoj digitalnog rada s mladima
Poboljšanje i promocija digitalne otpornosti mladih radnika i organizacija
Prostor za identifikaciju mogućnosti za ugrađivanje politike i prakse digitalnog omladinskog rada
Očekivani rezultati:

Potvrđivanje digitalnog omladinskog rada i njegove uloge u našoj praksi.
Organizaciona transformacija – kako integrisati digitalni rad sa mladima u organizacionu strukturu
Održivost digitalne prakse omladinskog rada u omladinskom radu
Podijelite dobru praksu i alate
Program online seminara
Program online seminara osmišljen je da olakša dijeljenje, bude participativan i da izgradi platformu za ugrađivanje digitalnog omladinskog rada u našu praksu i pružanje usluga.

Tim fasilitatora Sandre Gojić, Buzz Buryja i Nerijusa Kriauciunasa vodit će vas kroz 5 online sesija tokom tri dana.

4. april 2022. (ponedjeljak) 10.00 – 12.00 (dablinsko vrijeme) i 13.00 – 15.00 (dablinsko vrijeme)

5. april 2022. (utorak) 10.00 – 12.00 (dablinsko vrijeme) i 13.00 – 15.00 (dablinsko vrijeme)

6. april 2022. (srijeda) 13.00 – 15.00 (dablinsko vrijeme)

Od učesnika se očekuje da učestvuju na svim sesijama. Savjetuje se da ove datume i vremena označite u svom kalendarskom dnevnom redu prilikom prijave.

Od učesnika se takođe može tražiti da se pripreme prije seminara i da realizuju neke male zadatke između sesija.

Očekivani profil učesnika:

Seminar je namijenjen širokom spektru praktičara:

profesionalci koji implementiraju i razvijaju omladinski rad i neformalno obrazovanje
Rukovodioci omladinskih radnih organizacija
drugo kvalifikovano osoblje koje sprovodi i razvija rad usmeren na mlade
treneri i učitelji omladinskog rada
Omladinske vođe i volonteri koji rade sa mladima
Oni koji su zainteresovani za razvoj i ugradnju digitalne prakse
Trebali biste biti angažirani u radu s mladima i/ili biti u ulozi upravljanja pružanjem usluga mladima i implementacijom omladinske politike.

Ovaj seminar će biti na engleskom jeziku, bez mogućnosti trajnog prijevoda. Stoga od učesnika zahtijevamo dobar nivo engleskog jezika (da mogu razumjeti i komunicirati).

Učesnici trebaju biti stariji od 18 godina.

SALTO

 

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.