Transturist Tuzla traži uposlenika: Agent prodaje turističkih aranžmana

Shodno ukazanoj potrebi dioničko društvo “Transturist” d.d. Tuzla raspisuje :
OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
LudiPopust ponuda: LAST MINUTE, 20.11. PRAG! 3 Noćenja Sa Doručkom u Hotelu sa 3* - TRANS TURIST
 
Na sljedeće pozicije:
Agent prodaje turističkih aranžmana- 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme uz probni rad 3 mjeseca, mjesto rada Tuzla 
OPIS POSLOVA:
Prodaje turističke aranžmana u agenciji, vrši informisanje klijenata o turističkim destinacijama i uslovima putovanja, vrši naplatu aranžmana i voznih karata, te prati uplate od strane klijenata, administrativni poslovi u agenciji, te obavlja druge poslove u skladu sa svojim kvalifikacijama i uputstvima nadređenog.
OPŠTI USLOVI: 

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od 18 godina;
 3. da ima univerzitetsku diploma /diploma o završenoj srednjoj školi
 4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto

POSEBNI USLOVI: 

 • Srednja stručna sprema ili viša/visoka stručna sprema
 • Poznavanje engleskog ili njemačkog jezika
 • Poznavanje rada na računaru (MS office, excel, internet)
 • Radno iskustvo u turizmu ( nije nephodno)

Od kandidata se očekuje: 
Sposobnost vođenja i upravljanja ljudskim resursima, sposobnost brzog snalaženja i reagovanja u vanrednim situacijama, izuzetno izražene vještine komunikacije, dobra samoorganizacija, tačnost, preciznost, ljubaznost, profesionalnost i posvećenost pri obavljanju zadataka radnog mjesta, sposobnost za rad u timu, spremnost za fleksibilno radno vrijeme i putovanja van države.
POTREBNI DOKUMENTI: 

 • CV kandidata
 • Diploma VSS/ SSS kopija
 • Diploma/potvrda o poznavanju rada na računaru kopija
 • Diploma/potvrda o poznavanju engleskog ili njemačkog jezika kopija
 • Potvrda o radu u struci kopija

NAČIN PRIJAVLJIVANJA NA OGLAS:
Svi zainteresovani kandidati mogu poslati CV i tražene dokumente putem opcije “PRIJAVI SE NA OGLAS”, lično u prostorije  Uprave društva ili putem preporučene pošiljke na adresu Bosne Srebrene 60. 75 000 Tuzla, sa naznakom OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS ZA POZICIJU BR. (navesti poziciju za koju se kandidat prijavljuje), NE OTVARAJ.
Kandidati trebaju dostaviti neovjerene kopije sa obzirom da se priložena dokumentacija neće vraćati.
OSTALE NAPOMENE:
Sa kandidatima koji ispunjavaju tražene uslove konkursa, te koji uđu u uži izbor bit će obavljen interviju i izvšit će se provjera u smislu ispunjavanja traženih uslova za radno mjesto za koje se prijavljuju. Kandidat koji bude izabran bit će dužan dostaviti orginalno uvjerenje o sposobnosti za rad u struci- ljekarsko uvjerenje i originale tražene dokumente.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Konkurs ostaje raspisan 15 dana od dana objavljivanja.
Generalni direktor:
___________________
Siočić Nedžad dipl. Ing.
Lokacija: Tuzla
Broj izvršilaca: 1
Datum objave: 06.04.2021.
Trajanje oglasa: 15 dana (ističe 21.04.2021. )
(mojposao.ba)