DJEČIJI MUZIČKI FESTIVAL“ŠTA MI FALI ŠTO SAM MALI“

Svjedoci smo sve većeg sistemskog izbacivanja umjetnosti iz obrazovnih školskih programa, što može imati dalekosežne posljedice na razvoj dječije kreativnosti. Kada govorimo o dječijoj kreativnosti, njezinoj prirodi i pojavnosti, još smo na prilično nesigurnom tlu i zato je svaki pokušaj i svako traganje u području ljudske kreativnosti vrijedno napora i pažnje. Naučno je dokazano da svi oblici slobodnog kreativnog stvaralaštva doprinose uspješnijem i boljem svakodnevnom radu. Isto tako znamo da bavljenje muzikom, poboljšava psiho motoriku djece. Spontano muzikalno kazivanje većinom je vezano uz dinamiku djetetove motorike. Dijete intenzivno živi svoj pokret. Djetetove spontane muzikalne stvaralačke manifestacije organski su vezane uz življenje motorike. Muzikalno kazivanje i muzikalno primanje susrećemo u djeteta veoma rano.

JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo, JU Djeca Sarajeva i Općina Centar Sarajevo, sa svojim partnerima,  organizovaće Dječiji muzički festival”ŠTA MI FALI ŠTO SAM MALI”za djecu predškolskog uzrasta. Autori tekstova i   muzike su   Mirsad Bećirbašić, Rahmana Kolenda, Amir Talić, Gordana Mikavica, Dina Salkanović i Senad Bostandžić. Likovni dizajn, scenografiju i kostime festivala uradili su Nermina Fočak, Merima Homarac, Nudžejma Kadrić El-Sayed. Kompozicije “Kad porastem”, “Vrtić”, “Slovo po slovo”, “Vjetar sa juga”, “Zbrka u šumi”, “Nebesko šaralo”, “Tuta bluz”, “Ententini”, izvest će Dječiji hor JU Djeca Sarajeva”DOREMINO”. Tehničku podršku festivalu potpisuju Džemal Karkelja i Admir Halilović. Autor festivala  je Senad Bostandžić, dok režiju potpisuje Gordana Mikavica.

Festival će biti održan u subotu 19. marta 2022., godine u 18 sati, u velikoj sali Centra kulture i mladih Općine Centar Sarajevo/organizaciona jedinica Jelića broj 1.

Ulaz na festival je slobodan uz prethodnu najavu!

Molimo za medijsku pažnju!

Kolegijalno!

Press JU CKM!

 

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.