Druga godišnja konferencija USAID-ove inicijative Snaga lokalnog

Lokalno vođen razvoj temlje je puta BiH prema samopodrživosti. Danas je direktorica USAID-BiH, Nancy Eslick, sudjelovala na drugoj godišnjoj konferenciji USAID-ove inicijative Snaga lokalnog koja okupilja lokalne zajednice i organizacije kako bi u partnerstvu radili na unapređivanju svojih zajednica. Oni su šampioni lokalnog razvoja koji potiču pozitivne promjene za građane BiH. USAID namjerava pomoći lokalnim razvojnim organizacijama i građanima da rade zajedno, pomažu jedni drugima i uče jedni od drugih. Potičemo lokalne organizacije, zajednice i privatni sektor da zajedno rade na poboljšanju životnih uvjeta u Bosni i Hercegovini.
#USAinBiH#USAIDBiH#25YearsPartnership#USAID#FondacijaMozaik#FondacijaTuzlanskeZajednice#CentarZaGrađanskuSuradnjuLivno#InstitutKULT#MrežaZaIzgradnjuMiraLocally led development is a key paving stone on BiH’s path to self-reliance. USAID/BiH Mission Director, Nancy Eslick, participated today at the second annual conference of USAID’s Local Works initiative that gathered local communities and organizations to become closer partners and work together on improving their communities. These people are champions who galvanize and sustain positive change for the citizens of BiH. USAID intends to help those local development organizations and citizens to work together, help each other, and learn from each other. We encourage local organizations, communities, and the private sector to work together to improve living conditions in Bosnia and Herzegovina.
(snagalokalnog.ba)