Društveno-odgovorna kompanija: BH Telecom pruža ruku podrške razvoju Fonda „Zajedno smo sigurne“

Kako danas izgleda pomoć društveno – odgovornih kompanija prema fondu „Zajedno smo sigurne“

Više od godinu dana nakon proglašenja pandemije situacija po pitanju nasilja u porodici se ne popravlja. S obzirom na povećan broj poziva za prijavu nasilja nad ženama i djecom, tračak nade pruža zajednički rad BH Telecom-a i Fondacije lokalne demokratije.
Naime, Fond „Zajedno smo sigurne“ koji je osnovala Fondacija lokalne demokratije u BiH dobija podršku za razvoj od strane građana, građanki i društveno-odgovornih kompanija. Jedna od tih kompanija, koja opravdava svoje opredjeljenje je BH Telecom d.d. Sarajevo. Kako to rade?
BH Telecom d.d. Sarajevo zajedničkim aktivnostima i promocijom projekta potpomaže širenje misije podrške onima koji su ranjivi, te kroz aktivnu promociju svojih marketing aktivnosti puni Fond „Zajedno smo sigurne“. Ova sredstva će se utrošiti da se osigura siguran smještaj za žene i djecu žrtve nasilja, te im obezbjedi smještaj i podršku nakon boravka u sigurnoj kući.
Da li ste znali da je u momentu osamostaljenja žena koje napuštaju Sigurnu kuću ključna upravo podrška za troškove života i smještaj njih i njihove djece? Da li ste znali da se 60% žena vrati nasilniku jer im izostane podrška i nemaju svoju imovinu i svoj posao? Da li ste znali da će sva novčana sredstva iz Fonda će biti usmjerena ka pokrivanju tekućih troškova života; plaćanju režija i vrtića, kao i troškova za školovanje djece? Da li znate da će sredstva iz Fonda pomoći jednom djetetu da se školuje, a jednoj majci da pronađe posao? Da, mnogo je pitanja i odgovora na koje Fondacija lokalne demokratije ima odgovor, a država nema sistemsko rješenje.
Zbog svega navedenog upućujemo zahvalnost svima koji su dali podršku, a posebno kompaniji BH Telecom d.d. koja je u najtežim uslovima pokazala kako se otvaraju vrata i pruža podrška. Niti jedan iznos za Fond nije mali i čini razliku. Pozivamo sve da nam se pridruže i podrškom Fondu „Zajedno smo sigurne“ slijede primjer društveno-odgovornih kompanija kao što je to BH Telecom d.d. Sarajevo.
(mreža-mira)