Eko akcija čišćenja poligona u Vučkovcima (VIDEO)

Mladi iz Vučkovaca su pokazali interes da riješe jedan od ključnih problema u njihovoj lokalnoj zajednici.

Riječ je o sportskom poligonu koji nije bezbjedan za korištenje zbog stakla i smeća. Zbog toga, odlučili su da žele očistiti poligon i tako omogućiti bezbjedan boravak na istom.
Akcija čišćenja poligona provedena je u nedelju 21.3. u organizaciji predstavnika inicijative “Nova generacija lokalnih lidera”. U vezi sa ovim problemom, podnijeti će se i inicijativa lokalnim vlastima, pozvati na Osnovu člana 45. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH. Inicijativa je mentorski podržana od strane @cefebih.
ČIŠĆENJE POLIGONA U VUČKOVCIMA – LINK
Ova inicijativa je podržana od strane #BHRI, #BHRI, @USAIDBIH and @IOMUNBH. #BHRI #USAIDBIH #USAID #IOMBIH #IOM