EKOLOGIJA- Đaci sakupili pet tona e-otpada

U sklopu projekta Sakupljanje EE-otpada, u starogradskim osnovnim školama i Zavodu Mjedenica za osam mjeseci sakupljeno je oko pet tona elektronskog otpada. Najviše elektronskog otpada sakupili su učenici, Vijeće roditelja i uposlenici OŠ Saburina, čak 1.192 kilograma.


Kontejneri
Stari Grad je prva općina u KS-u koja je krajem maja prošle godine ulične kontejnere za e-otpad postavila u Ulici Zelenih beretki preko puta broja 10, Bistrik iznad broja 50 i Safvet-bega Bašagića 69. Već tada je Općina Stari Grad, u saradnji sa firmom Zeos, dogovorila projekat Sakupljanje EE-otpada u starogradskim osnovnim školama i Zavodu Mjedenica. Elma Babić, zamjenica direktora firme Zeos, zahvalila je Općini Stari Grad i načelniku Ibrahimu Hadžibajriću s kojima su se, kako kaže, vrlo brzo dogovorili o realizaciji ovog projekta.
– E-otpad je opasan. Bitno je da utičemo na djecu da od najranijih godina znaju da ga je potrebno posebno odlagati. Važno je da brinemo o okolišu i da ovaj otpad ne završi na deponijama, kazala je Babić.
U prvom polugodištu školske godine održana je edukacija iz ove oblasti za učenike i nastavnike, a učenici su imali priliku posjetiti e-transformers koji je bio postavljen na platou ispred Narodnog pozorišta. U sklopu projekta firma Zeos nagradila je Farisa Mešanovića iz OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” za najbolje urađeni rad o temi “Od starog novo”.

Literatura
Općina Stari Grad također je nagradila 15 učesnika ovog projekta, te upotpunila bibliotečki fond škola vrijednom literaturom. Cilj projekta koji je realizovan putem Službe za obrazovanje, kulturu i sport Općine je bio podizanje ekološke svijesti kod najmlađih. EE-otpad je skraćeni naziv za sve otpadne električne i elektronske uređaje, opremu, uključujući sklopove i sastavne dijelove pomenutih uređaja koji nastaju u industriji i domaćinstvima. Kako bi se spriječio štetan uticaj tih tvari na okoliš i zdravlje ljudi, veoma je bitno da se EE-otpad sakuplja odvojeno od komunalnog otpada i zatim zbrinjava na ekološki prihvatljiv način.

Izvor:Oslobodjenje