Embassy of Sweden – National Political Officer

Nacionalni politički službenik – politička analiza i izvještavanje

Ambasada Švedske zapošljava nacionalnog političkog službenika za političke analize i izvještavanje.

Ambasada Švedske u Sarajevu predstavlja Švedsku i švedsku vladu u Bosni i Hercegovini. Oblasti rada uključuju politiku i ekonomiju; razvojna saradnja; komunikacija i promocija; Saradnja pravosuđa i unutrašnjih poslova; migracijskih i konzularnih poslova. Ambasada je moderno, dinamično i inkluzivno radno mjesto koje cijeni različitost – u pozadini i iskustvima – gdje svi doprinose i rade zajedno na postizanju postavljenih ciljeva i zalažu se za profesionalizam, znanje, kontinuitet i etički pristup.

Opis posla (uloge i odgovornosti)

Službenik za nacionalne političke poslove služit će kao član političkog, ekonomskog, komunikacijskog i promotivnog tima švedske ambasade. Nosilac posla će biti odgovoran za praćenje, analizu i izvještavanje o domaćim političkim, ekonomskim, ljudskim pravima i sigurnosnim kretanjima, uključujući i proces EU integracija Bosne i Hercegovine. Komunikacija i promocija u ostvarivanju širih ciljeva Švedske u ovoj oblasti.
Ova pozicija je odlična prilika za pojedinca sa dubokim interesovanjem i profesionalnim iskustvom u unutrašnjoj politici u Bosni i Hercegovini i širim aktuelnim političkim pitanjima. Zaposleni će imati odlične međuljudske i komunikacijske vještine, na engleskom i na najmanje jednom lokalnom jeziku. Nosilac posla takođe treba da bude motivisan, fleksibilan i orijentisan na rezultate, udoban u radu u timu i kao samopokretač sa potrebnim organizacionim i planirajućim veštinama – uključujući kapacitet da finalizuje projekte i isporuči rokove. Zaposleni će imati odlične analitičke sposobnosti, s pogledom kako na detalje, tako i na širu sliku. Službenik cijeni transparentnost, integritet i visoke etičke standarde i svjestan je odgovornosti kao državni službenik.

Kvalifikacije, vještine i iskustva

Akademska diploma, minimalni diplomirani po mogućnosti master, iz političkih nauka, međunarodnih odnosa ili slično relevantno za oblast odgovornosti,
Najmanje dvije (2) godine radnog iskustva kao politički službenik ili na ekvivalentnoj analitičkoj ulozi
Tečno govori engleski, usmeno i pismeno (engleski je radni jezik Ambasade), i najmanje jedan od lokalnih jezika u Bosni i Hercegovini.
Dobro razumijevanje političkog okvira, političkih i ekonomskih institucija i dešavanja, te političkih stranaka u Bosni i Hercegovini,
Dobro poznavanje Evropske unije i poznavanje procesa proširenja EU smatra se zaslugom,
Poznavanje švedskog jezika smatralo bi se zaslugom.
Radno mjesto je radno mjesto sa punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme, počevši sa probnim radom od šest mjeseci.
Položaj je podložan odredbama i uslovima Ambasade za lokalno osoblje.

Prijava na engleskom jeziku za gorenavedenu poziciju treba da sadrži:

Motivaciono pismo za prijavu,
Životopis (CV),
Kontakt podaci tri referentne osobe (najmanje jedna trenutnom ili nedavnom poslodavcu i jedna od njih je neposredno nadređena),
Kopije formalnih kvalifikacija treba dostaviti na zahtjev,
Molimo vas da ne šaljete originale, ne vraćamo prijave.
Zadnji dan za podnošenje prijave je 11. februar 2022. Zapošljavanje počinje 11. aprila 2022., osim ako nije drugačije dogovoreno. Molimo pošaljite svoju prijavu na: ambassaden.sarajevo@gov.se sa naslovom: “UM2021/46715: Prijava Nacionalni politički službenik”
Za pitanja ili upite o poziciji ili uslovima ugovora, kontaktirajte zamjenika šefa misije, Johna Skoglunda, putem ambassaden.sarajevo@gov.se

ambassaden.sarajevo@gov.se

Lokacija: Sarajevo

Broj izvršilaca: 1

Datum objave: 14.01.2022.

Trajanje oglasa: 28 dana (ističe 11.02.2022.)

mojposao.ba