Erazmus+ stipendije za razmjenu studenata na Univerzitetu Pariz-Nater

U okviru Erazmus+ programa – kreditna razmjena – raspisan je konkurs za studente prvog i drugog ciklusa studija Univerziteta u Banjoj Luci za boravak na Univerzitetu Pariz-Nater.

Dostupne su dvije (2) stipendije za studente prvog i drugog ciklusa u trajanju od pet (5) mjeseci, u terminu od 1. septembra 2023. do 12. januara 2024.

Razmjena se mora realizovati tokom zimskog semestra akademske 2023/24. godine

Iznos stipendije:

Mjesečna stipendija u iznosu od 850 evra za troškove života i do 275 evra za putne troškove.

Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom.

Aplikanti:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog ciklusa Univerziteta u Banjoj Luci iz oblasti filoloških nauka.

Potrebna dokumentacija (na srpskom jeziku):

  1. Biografija,
  2. Motivaciono pismo,
  3. Potvrda o prosječnoj ocjeni (studenti drugog ciklusa treba da dostave potvrde o prosječnoj ocjeni sa oba ciklusa),
  4. Dokaz o poznavanju francuskog ili italijanskog jezika (minimalno A2 nivo).

Prijava:

Sva tražena dokumentacija dostavlja se elektronskom poštom na adresu elektronske Anje Pravuljac, koordinatorke za međunarodnu saradnju Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci (anja.pravuljac@flf.unibl.org).

Postupak odabira:

Po završetku konkursa, Komisija sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci izvršiće provjeru podobnosti pristiglih prijava, te odlučiti o selekciji kandidata. Prednost imaju studenti koji do sada nisu učestvovali u razmjeni u okviru Erazmus+ programa.

Konkurs je otvoren sedam (7) dana od datuma objavljivanja na internet stranicama Filološkog fakulteta i Univerziteta u Banjoj Luci.

Rok za dostavljanje dokumentacije je 9. juni 2023. godine do 16 časova.

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci