Evropski projekti saradnje u kulturi

U okviru Programa EU Kreativna Evropa 2021-2027, otvoren je Poziv za dostavljanje prijedloga projekata „Evropski projekti saradnje”. Rok za dostavljanje prijedloga projekata je 07. septembar 2021. godine.

Ciljevi Poziva:

  1. Podrška projektima koji doprinose međunarodnom kulturnom stvaranju i mobilnosti umjetnika i umjetničkih djela;
  2. Podrška inovativnom pristupu u implementaciji aktivnosti u kulturnom i kreativnom sektoru.

Predmetni Poziv finansira tri kategorije projekata:

  • Mali projekti saradnje: konzorcijum od najmanje tri partnera iz tri zemlje koje ispunjavaju uslove, maksimalan iznos  granta 200.000 evra po projektu;
  • Srednji projekti saradnje: konzorcijum od najmanje pet partnera iz pet zemalja koje ispunjavaju uslove, maksimalan iznos granta 1.000.000 evra po projektu;
  • Veliki projekti saradnje: konzorcijum od najmanje deset partnera iz deset zemalja koje ispunjavaju uslove, maksimalan iznos granta 2.000.000 evra po projektu.

Na Poziv se mogu prijaviti pravna lica osnovana u nekoj od zemalja učesnica Programa Kreativna Evropa.
Ukupan budžet Poziva iznosi 60 942 906 evra.
Detaljne informacije dostupne su OVDJE.
Novi Program Kreativna Evropa 2021-2027 donosi značajne novine kao što je fokus na ekološki održive i odgovorne prakse u kulturi i umjetnosti, podrška foruma za političku raspravu i razmjenu studija i izvještaja, te podrška laboratorija kreativnih inovacija, u okviru koje se podstiču inovativni pristupi stvaranju, distribuciji i promovisanju sadržaja u različitim oblastima.
(vladars.net)