Američka ambasada raspisala poziv za projekte u oblasti filantropije

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) je raspisala pziv za prijave kvalificiranih subjekata za provedbu novog Sporazuma o suradnji za aktivnosti osvještavanja o filantropiji iz sljedećih balkanskih zemalja: Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Kosova, Rumunjske, Srbije i Slovenije .

Informacije o prihvatljivosti potražite u odjeljku C ove Obavijesti o mogućnosti financiranja (NOFO).
Cilj aktivnosti je ojačati široko utemeljeno sudjelovanje u razvoju zajednice, a svrha aktivnosti je poboljšati kulturu lokalne filantropije u Bosni i Hercegovini.
Rok za postavljanje pitanja je 6. april 2021. godine do 13:00 sati po sarajevskom vremenu. Molimo da pitanja budu sažeta i konkretna, te da se posebno pozivaju na brojeve stranica i odjeljaka. Odgovori na pitanja zaprimljena prije roka bit će dostavljeni svim potencijalnim podnositeljima zahtjeva kroz izmjenu ovog NOFO-a objavljenu na: www.grants.gov.
Konferencija prije prijave zakazana je za 9. april 2021.10: 00 po sarajevskom vremenu. Pogledajte odjeljak D.3 za dodatne informacije. Krajnji rok za prijave je 30. april 2021. godine, 13:00 sati, po sarajevskom vremenu.
Potpuni paket NOFO potražite na kartici “Povezani dokumenti”. Potrebni su elektronički odgovori. Izdavanje ovog NOFO-a ne predstavlja obvezu Vlade za dodjelu nagrade niti je obvezuje da će platiti troškove nastale u pripremi ili predaji zahtjeva.
Više informacija – LINK