USAID će izdvojiti 12 miliona KM za nastavak projekta Snaga lokalnog

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) u Bosni i Hercegovini pokrenula je projekat Snaga lokalnog za pomoć zajednicama u BiH za razvoj kapaciteta koji će omogućiti održivi rast, povećanje građanskog angažmana i mobilizaciju raspoloživih lokalnih resursa.
Pet lokalnih implementatora USAID-ovog projekta: Centar za građansku suradnju Livno (CGS Livno), Mreža za izgradnju mira, Institut za razvoj mladih KULT, Fondacija tuzlanske zajednice i Fondacija Mozaik, bavit će se razvojnim izazovima u vlastitim zajednicama i razvoju filantropije u zajednici.
snaga lokalnog vol 2
„Aktivnosti podržane u okviru Snaga lokalnog više će mobilizirati lokalne resurse za rješavanje prioriteta zajednice. Građani Bosne i Hercegovine žele riješiti goruće probleme u vlastitim dvorištima.” izjavila je direktorica Misije USAID BiH Nancy J. Eslick i dodala da to ima smisla jer ljudi koji žive u zajednici najbolje znaju šta treba učiniti i kako to učiniti. Ova pomoć preusmjerit će centre utjecaja u Bosni i Hercegovini sa USAID-a i drugih međunarodnih organizacija na lokalne aktere i na kraju eliminirati potrebu za pomoći.
Aktivnosti u okviru Snaga lokalnog ubrzat će i poboljšati lokalne odnose. Projektom će se izgraditi jače organizacije na lokalnom nivou sposobne da posluže kao pouzdani partneri u rješavanju problema zajednice u budućnosti. „Kroz različite aktivnosti uključit ćemo i okupiti sve lokalne aktere koji na bilo koji način mogu doprinijeti razvoju svojih zajednica: općinske uprave, lokalne zajednice, lokalne udruge, tj. organizacije civilnog društva, lokalna privatna i javna preduzeća i dijasporu gdje je to moguće”, rekla je Zulka Baljak, izvršna direktorica CGS-a Livno.
USAID i njegovi lokalni partneri potiču lokalno poduzetništvo da da podršku održivosti lokalnim organizacijama civilnog društva i mogućnost za uspostavu Fonda za poduzetništvo na nivou svakog kantona.
USAID je u projekat Snaga lokalnog uložio ukupno 12 miliona dolara. Institut za razvoj mladih KULT tokom 2019. godine provodio je početnu fazu projekta i pružao podršku zajednicama u tri regije u BiH, koje su do tada bile nedovoljno podržane od strane vladinih i međunarodnih razvojnih programa. Ovaj projekat pomogao je zajednicama u identificiranju resursa i pomoći neophodne za rješavanje izazova lokalnog razvoja. Na osnovu tog iskustva Institut je pružio podršku u razvoju metodologije i načina rada u drugoj fazi projekta.
(mladi.org)