Facebook nudi stipendije

 Facebook nudi stipendije
Facebook stipendija je otvorena za sve zainteresovane doktorante, bilo kojeg porijekla.
Facebook Fellowship je globalni program osmišljen da potakne i podrži perspektivne doktorante koji se bave inovativnim i relevantnim istraživanjima u oblastima vezanim za računarstvo i inženjerstvo na akreditovanom univerzitetu.
Nagrada za stipendiju uključuje mogućnosti za interakciju s istraživačima Facebooka, godišnju stipendiju od 42 000 USD za pokrivanje troškova, posjetu sjedištu Facebooka, te naknade za akademsku godinu i školarinu.
Za prijavu je potrebno ispunjavati sljedeće uslove da kandidat bude redovan student doktorskih studija, uključen u tekuće istraživanje vezano za jednu ili više relevantnih disciplina.
Detaljnije informacije moguće je pročitati na linku, a prijave koje su omogućene do 01.10.2020. godine omogućene su ovdje.

(hocu.ba)