Federalna televizija poziva na audiciju

Federalna TV vas poziva da se javite na audiciju za novinare/ke, reportere/ke, producente/ice, voditelje/ice, snimatelje/ice i montažere/ke.

Radio-televizija Federacije BiH vam nudi mogućnost za stjecanje radnog angažmana u Sarajevu, ali i svojim IT centrima: Mostar, Bihać, Tuzla, Zenica, Travnik i Banja Luka.

Uz visoku stručnu spremu, poželjno je da ste komunikativni, uporni, spremni za timski rad te da imate iskustva u radu medija.

Za voditelje/ice, snimatelje/ice i montažere/ke, završena visoka stručna sprema nije eliminatoran preduslov, kao ni za honorarne saradnike i volontere.

Svoju prijavu sa ličnim podacima (ime i prezime, datum rođenja, stručna sprema, radno iskustvo u medijima, te kratak opis ličnih karakteristika i interesovanja) i fotografijom možete dostaviti na e-mail adresu: programftv@rtvfbih.ba do 28.04.2023. godine.

Kandidati koji budu izabrani na temelju prijave bit će obaviješteni o datumu održavanja audio-vizuelnog testa.

federalna.ba

Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“