FENOMENALNA VIJEST: Zatvorena posljednja farma krzna u BiH!

“Dolazi budućnost u kojoj će okrutnost nad životinjama biti okončana, poručuju iz BiH protiv krzna. Podsjetimo da je 2009- godine Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja donesena zabrana uzgoja životinja radi krzna, sa prelaznim periodom do 1. januara 2018. godine.


Time je BiH bila 4. zemlja svijeta koja je donijela ovakvu odluku, a druga u regionu bivše Jugoslavije, odmah nakon Hrvatske. Za nama su slijedile ostale zemlje.
Godine 2016. krznarski lobi je pokrenuo inicijativu za brisanje zabrane, pod izgovorom “Nismo znali za zabranu.” Hitnom reakcijom aktivista i uz pomoć Aarhus Centra u BiH, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja BiH, kojim se briše zabrana je odbačen u parlamentarnoj proceduri.

“Godinu kasnije, pokrenuta je slična inicijativa, da se zabrana produži za 2028. godinu. Međutim, zabrana je stupila na snagu 1.1.2018. godine, ali 40 dana kasnije, PSBiH su ipak usvojili novi Prijedlog zakona, kojim se zabrana produžava za 2028. godinu, čime je povrijeđen Ustav BiH i osnovni princip vladavine prava”, ističu aktivisti.Kampanja aktivista koji su se borili za zaštiti životinja se nastavila.
Izvor:Buka