Filantropski forum kao spas za najugroženije građane BiH

Fondacija Mozaik zajedno sa partnerskim organizacijama (Fondacija Hastor, Udruženje Pomozi.ba, Mreža za izgradnju mira, Tragfondacijai Catalyst Balkans) uz finansijsku podršku USAID-a je organizovala događaj za kompanije i fondacije kako bi predstavili ideju osnivanja Filantropskog foruma.

Uspostava Filantropskog foruma doprinijela bi bržem iznalaženju sistemskih rješenja do kojih je moguće doći jedino ako svi akteri ujedine resurse i zajednički rade na uklanjanju postojećih zakonodavnih i institucionalnih prepreka.

Između 16.9 i 18.6 posto bh. stanovnika ispod linije siromaštva

Zašto je sistemski pristup razvoju dobročinstva uopšte važan za bosanskohercegovačko društvo pokazuju sljedeći podaci:

•Između 16.9 i 18.6 % stanovništva u Bosni i Hercegovini živi ispod linije siromaštva

•Između 15.000 i 20 000 ljudi dnevno koristi obroke iz javnih kuhinja

•U Bosni i Hercegovini se na godišnjem nivou uništi oko 500 tona prehrambenih proizvoda, jer im je istekaoili uskoro ističe rok upotrebe

•Ne postoji zakon koji definiše termine donacija i humanitarna pomoć

•Kompanije i organizacije ukoliko žele pokloniti robu ili usluge onima kojima je potrebna, moraju na iznos donacije platiti PDV

•Davanja iz bh dijaspore nisu moguća putem PayPal servisa.

Filantropska davanja u 2020. godini 42,2 miliona KM

Filantropski forum u Bosni i Hercegovini bi bio neformalna platforma za korporacije i fondacije, kao i pojedince i pojedinke koji ulažu u bolje društvoi omogućio bi, s jedne strane filantropskoj zajednici da ima više povjerenja u sam proces davanja i time izdvaja više sredstava, a sa druge strane, omogućio bi i primaocima filantropskih davanja bolji kvalitet života i dugoročnu podršku.

Interesantan podatak je da je zabilježena ukupna suma filantropskih davanja u 2020. godini iznosila 42,2 miliona konvertibilnih maraka (prema podacima koje prikuplja Fondacija Katalist). 60% tog iznosa je bilo namijenjeno za suzbijanje i liječenje od Korona virusa i privatni sektor je darovao oko trećine tog iznosa. Davanja kompanija bi se mogla povećati ako bi zakonski okvir podržavao i stimulisao filantropska davanja. Udruživanjem snaga sa pojedincima i fondacijama, davanja kompanija mogu postati jednostavnija, efikasnija i vidljivija.

Događaj o Filantropskom forumu je otvorioPeter Cronin, direktor USAID Ureda za demokratizaciju.

Filantropski forum je dio programa“Pravni okvir za filantropiju” koji provodi Fondacija Mozaik zajedno sa partnerskim organizacijama (Fondacija Hastor, Udruženje Pomozi.ba, Mreža za izgradnju mira, Fondacija Trag i Catalyst Balkans) uz finansijsku podršku USAID-a.

(ba.n1info.com)